Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων της Ψυττάλειας
Το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων της Ψυττάλειας (ΚΕΛΨ) λειτουργεί από το 1994.
Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων της Ψυττάλειας
Το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων της Ψυττάλειας (ΚΕΛΨ) λειτουργεί από το 1994.
Πηγή Εικόνας: Ευδάπ

Το βλέμμα της στο διαγωνισμό που αφορά το έργο της λειτουργίας και συντήρησης του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ) Ψυττάλειας, έχει στραμμένο η αγορά. Κι αυτό όχι μόνο λόγω του μεγάλου προϋπολογισμού του έργου, που τοποθετείται στα 325 εκατ. ευρώ, αλλά κι επειδή το project, για την ανάθεση του οποίου γίνεται διαγωνισμός περίπου κάθε πέντε χρόνια, προσφέρει εγγυημένα έσοδα για τον ανάδοχο.

Να υπενθυμίσουμε πως το ΚΕΛ Ψυτάλλειας είχε βρεθεί προεκλογικά στο επίκεντρο αντιπαράθεσης, καθώς η προκήρυξη του διαγωνισμού είχε γίνει από τον πρώην διευθύνοντα σύμβουλο της ΕΥΔΑΠ (ως φορέα υλοποίησης του έργου) Γιάννη Μπενίση λίγο πριν τις εθνικές εκλογές, ενώ ως αρχική ημερομηνία υποβολής προσφορών είχε οριστεί η 1η Ιουλίου.

Τελικά, η ΕΥΔΑΠ έδωσε παράταση στην ημερομηνία υποβολής προσφορών, η οποία ολοκληρώνεται μέσα στο προσεχές διάστημα και ως αποτέλεσμα μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα είναι γνωστό, εάν η συντήρηση και λειτουργία του ΚΕΛ Ψυτάλλειας αλλάξει χέρια.

Οι υποψήφιοι

Το έργο της παροχής υπηρεσιών για τη λειτουργία και συντήρηση του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας, ανήκει στην Άκτωρ, η οποία, αποτέλεσε τον ανάδοχο του διεθνούς διαγωνισμού, τον Σεπτέμβριο του 2013, έχοντας, τότε, προσφέρει έκπτωση 23%. Η κατασκευαστική εταιρεία έχει τη συντήρηση και λειτουργία του έργου τουλάχιστον από το 2009, οπότε σε κοινοπραξία με άλλες εταιρείες είχε επικρατήσει, για μία ακόμη φορά, στο διαγωνισμό που είχε, προκηρυχθεί.

Θα “σπάσει”, αυτή τη φορά, το σερί της επικράτησης της Άκτωρ στους διαγωνισμούς για το ΚΕΛ Ψυττάλειας; Κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει, καθώς το αποτέλεσμα θα γίνει γνωστό στην αποσφράγιση των προσφορών την οποία θα ακολουθήσει η διαδικασία της επιλογής του αναδόχου.

Πάντως, το μόνο βέβαιο είναι ότι το project διεκδικούν μεγάλα ονόματα του κλάδου στα οποία ανήκουν, σύμφωνα με πληροφορίες του Economix.gr, εκτός από την Άκτωρ, οι εταιρείες ΤΕΡΝΑ, Intrakat, Μυτιληναίος, Χρ. Δ. Κωνσταντινίδης, Acea (ιταλική) και Suez (γαλλική).

Το ΚΕΛ Ψυτάλλειας

Σύμφωνα με την ΕΥΔΑΠ, το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων της Ψυττάλειας (ΚΕΛΨ) λειτουργεί από το 1994, με την επεξεργασία να περιλαμβάνει προεπεξεργασία, πρωτοβάθμια επεξεργασία και προχωρημένη δευτεροβάθμια βιολογική επεξεργασία με απομάκρυνση αζώτου, επεξεργασία ιλύος και συμπαραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας.

Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα ΚΕΛ στην Ευρώπη και διεθνώς, με δυναμικότητα κάλυψης πληθυσμού 5.600.000 κατοίκων. Η μέση παροχή των εισερχόμενων λυμάτων είναι της τάξεως των 730.000 κ.μ. ημερησίως.

Η Α΄ Φάση έργων του ΚΕΛΨ λειτουργεί από το 1994, η Β΄Φάση από το 2004, ενώ η Γ΄ και τελική Φάση έργων λειτουργεί από το 2007 με την κατασκευή της μονάδας θερμικής ξήρανσης της ιλύος.

Πώς επεξεργάζονται τα λύματα στο ΚΕΛ Ψυττάλειας;

Η προεπεξεργασία αρχίζει στις εγκαταστάσεις του Ακροκεράμου, με απομάκρυνση των βαρέων στερεών, εσχάρωση, εξάμμωση και απόσμηση.

Τα προεπεξεργασμένα λύματα μεταφέρονται με υποθαλάσσιους αγωγούς στην Ψυττάλεια.
Στις δεξαμενές πρωτοβάθμιας καθίζησης συλλέγεται η πρωτοβάθμια ιλύς.

Με την προχωρημένη δευτεροβάθμια βιολογική επεξεργασία με το σύστημα της ενεργού ιλύος επιτυγχάνεται απομάκρυνση του οργανικού φορτίου και σημαντική ελάττωση του αζώτου.

Ακολουθεί χώνευση, αφυδάτωση και θερμική ξήρανση της ιλύος.

Η επεξεργασμένη εκροή του ΚΕΛΨ διαχέεται στον Σαρωνικό Κόλπο μέσω αγωγών βαθιάς διάχυσης, με μειωμένο το οργανικό φορτίο των λυμάτων κατά 93% περίπου και του αζώτου κατά 80%.

Σημειώνεται ότι το ΚΕΛ Ψυττάλειας έχει συμβάλει τα μέγιστα και στην αποκατάσταση του
οικοσυστήματος του Σαρωνικού.