Βρύση που τρέχει - Παγκόσμια κρίση για το νερό
Βρύση που τρέχει - Παγκόσμια κρίση για το νερό
Βρύση που τρέχει - Παγκόσμια κρίση για το νερόΠηγή Εικόνας: kamboumpics.com στο pexels

Εννέα στους δέκα πολίτες δεν γνωρίζουν (ή δεν αναφέρουν) τη μηνιαία κατανάλωση νερού του νοικοκυριού τους, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε 1722 νοικοκυριά της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης.


Η έρευνα, την οποία διενήργησε τηλεφωνικά η εταιρεία ερευνών και δημοσκοπήσεων «Παλμός Ανάλυσις», έγινε στους Δήμους Θέρμης, Θερμαϊκού, Θεσσαλονίκης, Καλαμαριάς και Πυλαίας- Χορτιάτη και παρουσιάστηκε σε ημερίδα της Αναπτυξιακής Εταιρείας ΟΤΑ Ανατολικής Θεσσαλονίκης «Ανατολική Α.Ε.», για τις «καλές πρακτικές χρήσης του νερού στις επιχειρήσεις». Έδειξε, επίσης, ότι ένας στους τέσσερις ερωτηθέντες δεν γνωρίζει (ή δεν αναφέρει) ούτε το αντίστοιχο κόστος της κατανάλωσης νερού.

Κατά μέσο όρο η μηνιαία κατανάλωση όγκου νερού στα νοικοκυριά του δείγματος ανέρχεται σε 13 κυβικά μέτρα και ο αντίστοιχος μέσος όρος μηνιαίου κόστους στα 16,6 ευρώ. Συγκεκριμένα, το 25% των συμμετεχόντων στην έρευνα δαπανά σε μηνιαίο επίπεδο από μηδέν έως δέκα ευρώ, το 25% από δέκα έως είκοσι ευρώ και το 25% από είκοσι ως σαράντα ευρώ. Ποσοστό 25% δήλωσε ότι δεν γνωρίζει.

Πιο συγκεκριμένα, το μεγαλύτερο ποσοστό κατανάλωσης νερού αφορά σε ανάγκες μπάνιου και ατομικής υγιεινής ενώ το μικρότερο ποσοστό στο πλύσιμο αυτοκινήτου. Το 92% των ερωτηθέντων καταναλώνει καθημερινά ή τρεις με πέντε φορές την εβδομάδα, νερό για μπάνιο και ατομική υγιεινή, ενώ σχεδόν 9 στους 10 δηλώνουν ότι δεν καταναλώνουν νερό για πλύσιμο αυτοκινήτου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Καταγράφοντας τα μέτρα εξοικονόμησης νερού που γνωρίζουν οι συμμετέχοντες, οι επικρατέστερες απαντήσεις είναι το κλείσιμο της βρύσης κατά το βούρτσισμα των δοντιών, το κλείσιμο της βρύσης κατά το πλύσιμο των πιάτων και η ελαχιστοποίηση της ροής του νερού κατά τη διάρκεια του μπάνιου. Ένα μικρό ποσοστό, της τάξης του 5% αναφέρει ότι κάνει ανακύκλωση νερού με τη χρήση των απόνερων για πότισμα και άλλες χρήσεις. Χαμηλότερα ποσοστά της χρήσης μέτρων εξοικονόμησης νερού αναφέρουν η ηλικιακή ομάδα άνω των εξήντα ετών και οι απόφοιτοι δημοτικού.

Εξάλλου, η πλειοψηφία του δείγματος (60%) θεωρεί ότι η ποσότητα των διαθέσιμων υδάτων επηρεάζεται από την οικιακή χρήση του νερού ενώ το αντίστοιχο ποσοστό που αναφέρεται στην αγροτική χρήση είναι 22%, στη βιομηχανική κρίση 15% και στην τουριστική χρήση 10%, όπως γράφει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Σε ό,τι αφορά τα προβλήματα στη διαχείριση του νερού στην Θεσσαλονίκη, ως σημαντικότερα αναφέρονται η ρύπανση του νερού από λιπάσματα και εντομοκτόνα σε ποσοστό 49%, η ρύπανση του νερού από απόβλητα σε ποσοστό 19% και η έλλειψη πόσιμου νερού σε ποσοστό 10%. Σχετικά με τους φορείς που θα πρέπει να συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε σχέση με την εξοικονόμηση νερού της κάθε περιοχής, οι Δήμοι καταγράφονται ως ο κύριος αρμόδιος φορέας (77%) ενώ ακολουθούν οι πολίτες (44%) και έπειτα η Περιφέρεια (35%).

Στο μεταξύ, έρευνα που διεξήχθη επίσης από την εταιρεία «Παλμός Ανάλυσις» σε 180 στελέχη επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και του τουρισμού, με τη μέθοδο της τηλεφωνικής συνέντευξης, έδειξε ότι το 17% των μεταποιητικών επιχειρήσεων χρησιμοποιούν το νερό ως πρώτη ύλη ή βασικό στοιχείο λειτουργίας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Επίσης οι επιχειρήσεις μεταποίησης θεωρούν σε ποσοστό 65% ότι το βασικό ζήτημα διαχείρισης του νερού είναι εκείνο της ρύπανσής του από λιπάσματα και εντομοκτόνα. Άλλα σημαντικά ζητήματα θεωρούνται η ρύπανση του νερού από απόβλητα (55%) η έλλειψη αντιπλημμυρικών σχεδίων (34%) και η έλλειψη πόσιμου νερού (31%). Σχετικά με την αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών, η έλλειψη συντονισμού σε ποσοστό 56%, θεωρείται το βασικότερο εμπόδιο.

Στον τομέα των τουριστικών επιχειρήσεων, το νερό είναι βασικό στοιχείο για τη λειτουργία τους, οι βασικότερες χρήσεις του αφορούν τη γενική καθαριότητα (97%), τις υπηρεσίες κουζίνας (84%), τη χρήση νερού για τα δωμάτια (63%), για κήπους (29%) και για πισίνες (18%). Στη συντριπτική πλειοψηφία των τουριστικών επιχειρήσεων (92%) δεν υφίσταται κάποιο στάδιο στη λειτουργία τους που μπορεί να παραλειφθεί ή να αντικατασταθεί με κάποιο που να απαιτεί λιγότερο νερό ενώ μόνο το 18% των επιχειρήσεων αυτών δηλώνουν ότι εφαρμόζουν κάποια μέθοδο επαναχρησιμοποίησης νερού.

Παρόμοια έρευνα που διενεργήθηκε σε 160 αγρότες έδειξε ότι οι επτά στους δέκα ποτίζουν τις καλλιέργειές τους. Από αυτούς το 59% χρησιμοποιεί ιδιωτικές γεωτρήσεις, το 27% κάποιο συλλογικό δίκτυο και 5% έναν συνδυασμό των παραπάνω. Μεταξύ όσων ποτίζουν τις καλλιέργειές τους, το 58% δηλώνουν ότι δεν πληρώνουν για το νερό άρδευσης που χρησιμοποιούν, έναντι του 42% που δηλώνουν ότι πληρώνουν. Εξάλλου στο δείγμα των αγροτών, το 67% παραδέχεται ότι δεν γνωρίζει τη συνιστώμενη ποσότητα ετήσιας κατανάλωσης για τη δική τους καλλιέργεια, ενώ το 50% δηλώνει ότι χρησιμοποιεί μεθόδους εξοικονόμησης νερού άρδευσης, έναντι επίσης 50% που δεν χρησιμοποιούν.

Η ημερίδα, στο πλαίσιο της οποίας έγινε η παρουσίαση της έρευνας, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου «Best Water Use – BESTU». Το έργο που υλοποιείται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Interreg Ελλάδα – Βουλγαρία, έχει στόχο την ενίσχυση της διαχείρισης των υδάτων μέσω της προώθησης εκστρατειών «πράσινης συμπεριφοράς» για την ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων, την ευαισθητοποίηση των πολιτών, τη δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων και τη δημιουργία αισθήματος ευθύνης σε μαθητές, μαθήτριες και εκπαιδευτικούς. Ειδικότερα, το έργο σκοπεύει να υποστηρίξει σχολεία και παιδικούς σταθμούς, αγρότες και επιχειρήσεις, τοπικούς φορείς και κατοίκους της περιοχής παρέμβασης.