Στο ποσό των 52,48 εκατ. ευρώ ανήλθε ο κύκλος εργασιών της βιομηχανίας γάλακτος ΚΡΙ-ΚΡΙ το πρώτο τρίμηνο του 2024, έναντι 45,90 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο περυσινό τρίμηνο, αυξημένος κατά 14,4%. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε 9,86 εκατ. ευρώ έναντι 9,71 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2023. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 8,72 εκατ. ευρώ έναντι 8,46 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2023, ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 6,82 εκατ. ευρώ από 6,68 εκατ. ευρώ.


Στον κλάδο γιαουρτιού συνολικά οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 15,9% σε αξία και 21,6% σε όγκο. Στις αγορές του εξωτερικού, οι πωλήσεις παρουσιάζουν ισχυρή διψήφια ανάπτυξη 27,2%, ξεπερνώντας τα 29,2 εκατ. ευρώ. Πλέον αποτελούν το 62% της δραστηριότητας των γαλακτοκομικών. Σημαντική ώθηση υπάρχει από τις βασικές αγορές της Ιταλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και από την είσοδο σε νέες αγορές όπως η Γαλλία.

Στην εγχώρια αγορά γιαουρτιού οι πωλήσεις άγγιξαν τα 17,7 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 1,1% σε αξία και 9,4% σε όγκο. Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση, στην τρέχουσα περίοδο, οι τιμές των προϊόντων της ΚΡΙ-ΚΡΙ βρίσκονται σε χαμηλότερο επίπεδο, και αυτό επηρεάζει αρνητικά την αξία των πωλήσεων και πιέζει τα περιθώρια κερδοφορίας. Σε σχέση με την κατάσταση στην αγορά, συνεχίζεται η στροφή των καταναλωτών στα γιαούρτια ιδιωτικής ετικέτας, ως αποτέλεσμα των επιλογών τους για οικονομικότερα προϊόντα. Οι ανακατατάξεις που συμβαίνουν δείχνουν το μερίδιο αγοράς σε όγκο των γιαουρτιών ιδιωτικής ετικέτας ενισχυμένο κατά 1,8 ποσοστιαίες μονάδες, ασκώντας πίεση στα branded γιαούρτια. Η συνεχιζόμενη πίεση από την ανάπτυξη των γιαουρτιών ιδιωτικής ετικέτας, οδηγεί τα branded γιαούρτια της ΚΡΙ-ΚΡΙ σε περιορισμένη μεριδιακή απώλεια (-0,6 ποσοστιαίες μονάδες σε αξία), με το μερίδιο να διαμορφώνεται στο 15,8%, διατηρώντας τη 2η θέση της αγοράς (στοιχεία Circana) σε αξία, Ιαν.-Μαρ. 2024). Γενικότερα, από τις εξελίξεις στην αγορά φαίνεται να προκύπτει όφελος για την ΚΡΙ-ΚΡΙ, μιας και αποτελεί τον μεγαλύτερο παραγωγό για την εγχώρια αγορά γιαουρτιών ιδιωτικής ετικέτας, όπως σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση.

Στον κλάδο του παγωτού, όπου το πρώτο τρίμηνο δεν είναι αντιπροσωπευτικό των ετήσιων αποτελεσμάτων λόγω της μεγάλης εποχικότητας, οι πωλήσεις εσωτερικού διαμορφώθηκαν σε 3,66 εκατ. ευρώ έναντι 3,49 εκατ. ευρώ της προηγούμενης αντίστοιχης περιόδου (αύξηση 5,1%). Στο προσεχές διάστημα όμως, η πορεία των πωλήσεων βελτιώθηκε, με αποτέλεσμα στο πεντάμηνο οι πωλήσεις παγωτού εσωτερικού να εμφανίζονται αυξημένες κατά περίπου 22%.

Αναφορικά με την επενδυτική δραστηριότητα, η εταιρεία έχει εκπονήσει και υλοποιεί επενδυτικά σχέδια, με σκοπό την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, αλλά και την τεχνολογική αναβάθμιση των εργοστασίων γιαουρτιού και παγωτού. Για τη χρήση 2024, αναμένεται να υλοποιηθούν επενδύσεις συνολικού ύψους μεταξύ 21 εκατ. ευρώ και 25 εκατ. ευρώ.