Σε 396 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι πωλήσεις της Cenergy Holdings το πρώτο τρίμηνο του 2024 σημειώνοντας αύξηση 4% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2023.


Η λειτουργική κερδοφορία (αναπροσαρμοσμένο EBITDA) ανήλθε σε 54,4 εκατ. ευρώ, 24% υψηλότερη σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο, με σταθερά υψηλά περιθώρια κέρδους στο 13,7%. Οι δύο τομείς (καλωδίων και σωλήνων χάλυβα) παρουσίασαν βελτιωμένες επιδόσεις, διαμορφώνοντας τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά φόρων σε 23,6 εκατ. ευρώ έναντι 15,4 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2023 (+54%) ενώ επιβεβαιώνεται η εκτίμηση αναπροσαρμοσμένου EBITDA (α-EBITDA) για το οικονομικό έτος 2024 σε επίπεδα μεταξύ 230 και 250 εκατ. ευρώ.

Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα επενδύσεων σε όλα τα εργοστάσια του ομίλου συνεχίστηκε κατά τους τρεις πρώτους μήνες του έτους:

– Η μεγάλη επέκταση του υπερσύγχρονου εργοστασίου υποβρυχίων καλωδίων στην Κόρινθο προχωράει σύμφωνα με τον προγραμματισμό.
– Οι παραγγελίες για πρόσθετες γραμμές παραγωγής και εξοπλισμό στο εργοστάσιο της Θήβας ήδη τοποθετήθηκαν.
– Οι επενδύσεις στο εργοστάσιο του Ελεώνα Βοιωτίας προχωρούν. Το εργοστάσιο αναμένεται να τεθεί σε πλήρη λειτουργία εντός του έτους.
– Στη Θίσβη, δρομολογήθηκαν διάφορες στοχευμένες επενδύσεις για τη βελτίωση της παραγωγικής ικανότητας του εργοστασίου σωλήνων χάλυβα.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών σταθεροποιήθηκε πάνω από 3 δισ. ευρώ. Σημειώνεται ότι η Hellenic Cables και η Σωληνουργεία Κορίνθου συνέχισαν τις επιτυχίες στους μειοδοτικούς διαγωνισμούς, διατηρώντας το συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο σε επίπεδα άνω των 3 δισ. ευρώ. Στα έργα που ανατέθηκαν κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου περιλαμβάνονται:

– Ο σχεδιασμός, η κατασκευή, η δοκιμή και η προμήθεια υποβρυχίων inter-array καλωδίων 66kVσυνολικού μήκους έως περίπου 205 χλμ. και των συναφών εξαρτημάτων για το υπεράκτιο αιολικό πάρκο BaltykII&BaltykIII στην Πολωνία.
– Η προμήθεια 27 χλμ. χαλυβδοσωλήνων υψίσυχνης συγκόλλησης (HFW), για το υποθαλάσσιο έργο Utsira High στη Βόρεια Θάλασσα από την AkerBP,καθώς και έργα στην Ιταλία, τη Ρουμανία και τις ΗΠΑ και
– Εντός Απριλίου, ανακοινώθηκε η ανάθεση δύο έργων από την Amprion GmbH για υπόγεια καλωδιακά συστήματα μεταφοράς εναλλασσόμενου ρεύματος AC 380kV που αφορούν τα έργα Borgholzhausen (BHH, ENLAG16) και Conneforde-Cloppenburg-Merzen (CCM, BBPIG6, Τμήμα Α και C)στη Γερμανία.

Σχολιάζοντας τις επιδόσεις του Ομίλου, ο Αλέξης Αλεξίου, διευθύνων σύμβουλος της Cenergy Holdings δήλωσε:

«Η σημαντική βελτίωση της κερδοφορίας για το πρώτο τρίμηνο του 2024 οφείλεται στο ισορροπημένο χαρτοφυλάκιο και στην ικανότητά μας να εκτελούμε αποτελεσματικά απαιτητικά ενεργειακά έργα. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των παραγγελιών σταθεροποιήθηκε πάνω από το όριο των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ με ισχυρές δυνατότητες για περαιτέρω αύξηση κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους. Η απαιτούμενη επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας σε όλες τις κύριες μονάδες παραγωγής βρίσκεται σε εξέλιξη, υποστηρίζοντας τη στρατηγική μας για οργανική ανάπτυξη και εξυπηρετώντας το όραμά μας να χαράξουμε μια δυναμική πορεία στις υποδομές μεταφοράς ενέργειας».