Αύξηση των εσόδων κατά 150% στα 109,5 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η IDEAL Holdings για το πρώτο τρίμηνο 2024 που οφείλεται στην αύξηση των εσόδων από την πληροφορική και στην εξαγορά της Αττικά Πολυκαταστήματα. Επίσης, παρουσίασε αύξηση των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά 118% στα 16,8 εκατ. ευρώ από 7,7 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο 2023. Το ίδιο διάστημα τα συγκρίσιμα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (Συγκρίσιμο EBITDA) αυξήθηκαν κατά 63% στα 12,5 εκατ. ευρώ από 7,7 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο 2023. Τα κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν 18% στα 4,8 εκατ. ευρώ από 4,1 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο 2023.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η σημαντική αύξηση όλων των ενοποιημένων βασικών οικονομικών μεγεθών προέρχεται από την οργανική ανάπτυξη των εταιρειών Πληροφορικής και από την προσθήκη στο πρώτο τρίμηνο 2024 των αποτελεσμάτων της εταιρείας Αττικά Πολυκαταστήματα, η οποία αποκτήθηκε την 01.09.2023.

Ο καθαρός δανεισμός σε ενοποιημένο επίπεδο διαμορφώθηκε κατά την 31.03.2024 σε 94,0 εκατ. ευρώ, ενώ λαμβάνοντας υπόψιν απαιτήσεις πιστωτικών και χρεωστικών καρτών ύψους 12,6 εκατ. ευρώ ο καθαρός δανεισμός διαμορφώνεται στα 81,4 εκατ. ευρώ έναντι 73,3 εκατ. ευρώ την 31.12.2023.

Η εταιρεία υπέγραψε την 22.04.2024 συμφωνία για την πώληση του 100% της Astir Vitogiannis S.A. στη Guala Closures. Η Astir κατέχει άμεσα το 74,99% της Coleus Packaging (pty) Limited. Η εταιρεία εκτιμά ότι το ποσό τιμήματος που τελικά θα καταβάλει η Guala, σε μετρητά, με την ολοκλήρωση της πώλησης («Συναλλαγή»), θα κυμαίνεται μεταξύ 110 εκατ. ευρώ και 115 εκατ. ευρώ και την μεταφορά δανείων που θα κυμαίνονται μεταξύ 12 εκατ. ευρώ και 15 εκατ. ευρώ. Το λογιστικό κέρδος από την διάθεση της συμμετοχής αναμένεται να υπερβεί τα 60 εκατ. ευρώ, ποσό το οποίο θα οριστικοποιηθεί κατά την ημερομηνία ολοκλήρωσης της Συναλλαγής και η εταιρεία θα ενημερώσει σχετικά το επενδυτικό κοινό με νεότερη ανακοίνωσή της. Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής αναμένεται το β’ εξάμηνο 2024 και υπόκειται σε συνήθεις όρους κλεισίματος και ρυθμιστικές εγκρίσεις. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η IDEAL Holdings μεταβιβάζει την συγκεκριμένη επένδυση και αυξάνει σημαντικά τα διαθέσιμα μετρητά για μελλοντικές επενδύσεις.

«Η εξαιρετική απόδοση των εταιρειών μας, όπως αποδεικνύεται από τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου 2024, αποτελεί απεικόνιση της συνεχιζόμενης δυναμικής της ελληνικής οικονομίας. Κοιτάζοντας μπροστά, η ομάδας μας αξιολογεί τώρα μια σειρά ενδιαφερόντων ευκαιριών, σε διαφορετικούς τομείς, στην ελληνική αγορά των μεσαίου μεγέθους εταιρειών. Η IDEAL Holdings, για να συνεχίσει αυτές τις επενδύσεις και την δημιουργία αξίας για τους μετόχους της, έχει προσλάβει χρηματοοικονομικούς συμβούλους για να αξιολογήσουν όλες τις διαθέσιμες στρατηγικές επιλογές, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της δύναμης πυρός μας, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι είμαστε στην βέλτιστη θέση για να αξιοποιήσουμε αυτές τις ευκαιρίες, διασφαλίζοντας και ενισχύοντας παράλληλα την αξία των μετόχων μας. Με βάση το εύρος των ιδιαίτερα ελκυστικών ευκαιριών που βλέπουμε μπροστά μας, τα εξαιρετικά αποτελέσματά μας και την υπεραξία που δημιουργήθηκε από την πρόσφατη συναλλαγή της Astir Vitogiannis, πιστεύουμε ότι η IDEAL Holdings προσφέρει περαιτέρω δυνατότητα αύξησης της αξίας για τους μετόχους της, την οποία θα επιδιώξουμε να υλοποιήσουμε αξιοποιώντας νέες ευκαιρίες.» δήλωσε ο Λάμπρος Παπακωνσταντίνου Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της IDEAL Holdings.