Στην υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας (Memorandum of Understanding) στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE Bear-Smart Corridors προχώρησαν σήμερα το μεσημέρι οι εμπλεκόμενοι στο πρόγραμμα φορείς. Η υπογραφή πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Εργατικού Κέντρου Καλαμπάκας. Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν οι δημοτικές αρχές των Τρικάλων και των Μετεώρων, εκπρόσωποι του πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καθώς και όλοι οι εταίροι του προγράμματος. Επίσης, είχαν προσκληθεί τοπικοί φορείς και οργανώσεις που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την παρουσία της αρκούδας στην περιοχή Τρικάλων-Μετεώρων και την τοπική οικονομία.

Το πρόγραμμα LIFE Bear-Smart Corridors στοχεύει στην διατήρηση και διασφάλιση της λειτουργικότητας σημαντικών διαδρόμων κίνησης των καφέ αρκούδων, γνωστών ως «διαδρόμων συνύπαρξης». Στόχος του είναι η ενίσχυση της συνύπαρξης μέσω της λήψης προληπτικών μέτρων για την εξάλειψη απειλών και τη βελτίωση των συνθηκών για τις αρκούδες στους διαδρόμους συνύπαρξης, την κοινωνική ευαισθητοποίηση, την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την υποστήριξη των τοπικών επιχειρήσεων.

Για την επίτευξη αυτών των στόχων προβλέπεται η δημιουργία μιας Κοινότητας «Έξυπνης» Συνύπαρξης στην περιοχή Τρικάλων-Μετεώρων. Η Κοινότητα, όπως τονίστηκε, θα αποτελέσει μία κοινωνική δομή που θα ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ των τοπικών κοινοτήτων, πολιτιστικών συλλόγων, επιχειρήσεων και κατοίκων της περιοχής, με βασικό στόχο την υποστήριξη της κοινωνικής αποδοχής των καφέ αρκούδων για τη μείωση των συγκρούσεων και την εξερεύνηση των δυνατοτήτων προώθησης ήπιων μορφών τοπικής ανάπτυξης, με βάση την παρουσία του είδους στην περιοχή. Παράλληλα, η Κοινότητα θα υποστηρίξει επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στη φύση, εντός και γύρω από τους διαδρόμους συνύπαρξης, ενημερώνοντας τις τοπικές κοινότητες και τους επισκέπτες της περιοχής.

Στην Κοινότητα μπορούν να συμμετέχουν εκπρόσωποι της τοπικής κοινωνίας και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς, όπως κτηνοτροφικοί, μελισσοκομικοί συνεταιρισμοί, κυνηγετικοί σύλλογοι, πολιτιστικοί σύλλογοι, φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ), ταξιδιωτικοί πράκτορες, αναπτυξιακές εταιρίες, επιχειρήσεις, ΚοινΣΕπ, και άλλοι. Οι εν λόγω εκπρόσωποι θα καλούνται να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Κοινότητας, η οποία θα συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά το έτος.

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE Bear-Smart Corridors

Με συντονιστή εταίρο την Rewilding Europe, 12 εταίροι από την Ιταλία και την Ελλάδα υλοποιούν το έργο LIFE Bear Smart Corridors, το οποίο υποστηρίζει την ανάπτυξη ενός δικτύου κοινοτήτων «έξυπνης» συνύπαρξης με το είδος της καφέ αρκούδας στη Νότια Ευρώπη και συγκεκριμένα στα Κεντρικά Απέννινα, στην Δυτική Μακεδονία και στην Θεσσαλία. Από την Ελλάδα στο έργο συμμετέχουν οι περιβαλλοντικές οργανώσεις «Καλλιστώ» και «Αρκτούρος», το Τμήμα Κτηνιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, η Αναπτυξιακή Τρικάλων ΚΕΝΑΚΑΠ ΑΕ και ο Δήμος Αμυνταίου. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου αγγίζει τα 5.855.772 ευρώ για την υλοποίηση του συνόλου των δράσεων. Από αυτά, 75% είναι η συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ μέρος των χρηματοδοτικών υποχρεώσεων των Ελλήνων εταίρων καλύπτει το Πράσινο Ταμείο. Το έργο ξεκίνησε τον Μάρτιο 2022 και αναμένεται να διαρκέσει πέντε έτη.