Εθνική Τράπεζα
Εθνική Τράπεζα
Εθνική Τράπεζα
Εθνική Τράπεζα
Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σημαντική κερδοφορία, ύψους 1,2 δισ. ευρώ κατέγραψε η Εθνική Τράπεζα το 2023 αντλώντας ώθηση κυρίως από το επιτοκιακό περιβάλλον που είχε ως αποτέλεσμα την εκτίναξη των καθαρών εσόδων από τόκους κατά 65% σε ετήσια βάση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων που εξέδωσε σήμερα η τράπεζα, η δυναμική των καθαρών εσόδων από τόκους διατηρήθηκε το τέταρτο τρίμηνο του προηγούμενου έτους (+6% σε τριμηνιαία βάση), γεγονός που αποτυπώνει την ανατιμολόγηση των δανείων λόγω των αυξήσεων του βασικού επιτοκίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), απορροφώντας το υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης. Κατά

συνέπεια, το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο παρέμεινε σε ανοδική τροχιά, σημειώνοντας αύξηση 15 μονάδων βάσης σε τριμηνιαία βάση, προσεγγίζοντας τις 337 μονάδες βάσης.

Σημαντική αύξηση κατέγραψε και στα καθαρά έσοδα από προμήθειες τα οποία ενισχύθηκαν κατά +10% σε ετήσια βάση για το 2023, αντανακλώντας τους ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες προμηθειών, με αιχμή του δόρατος τις επιχειρηματικές πιστοδοτήσεις, τη χρηματοδότηση εμπορικών συναλλαγών (trade

finance), και τις αυξημένες σταυροειδείς πωλήσεις επενδυτικών και ασφαλιστικών προϊόντων. Η αύξηση των εξυπηρετούμενων δανείων ανήλθε σε 1,3 δισ. ευρώ ετησίως, στα 30,5 δισ. ευρώ σε επίπεδο Ομίλου, κυρίως χάρη στις μεσαίες επιχειρήσεις, τη χρηματοδότηση έργων

(project finance) και τη ναυτιλία. Το 2023, οι εκταμιεύσεις λιανικής τραπεζικής ενισχύθηκαν στα 1,2 δισ. ευρώ.

Ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Παύλος Μυλωνάς, δήλωσε σχετικά:

«Το 2023, η οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα παρέμεινε σε υγιή ανοδική πορεία, παρά το δυσμενές εξωτερικό οικονομικό περιβάλλον και τις περιοριστικές νομισματικές συνθήκες. Η υψηλή αξιοπιστία σε επίπεδο οικονομικής πολιτικής, η ενισχυμένη ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας -με την προσέλκυση σημαντικών εγχώριων και ξένων επενδύσεων-και η ώριμη πλέον φάση του επιχειρηματικού κύκλου στη χώρα μας, υποστηρίζουν την αναπτυξιακή υπεραπόδοση της Ελλάδας. Επιπλέον, τα οφέλη από την επιστροφή στην επενδυτική βαθμίδα διαχέονται στις ευρύτερες χρηματοοικονομικέςσυνθήκες και οδηγούν σε υψηλότερες αποτιμήσεις.

Οι σημαντικές τομές που έχουν γίνει στη χώρα μας έθεσαν τις βάσεις για την επιτυχία της διάθεσης του 22% του μετοχικού μας κεφαλαίου από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας τον Νοέμβριο, η οποία συνιστά και έμπρακτη αναγνώριση της αξιοπιστίας μας από τους μετόχους μας μετά από τη συνεπή και ακριβή εκτέλεση σειράς φιλόδοξων επιχειρηματικών σχεδίων τα τελευταία πέντε χρόνια, μέσω του Προγράμματος Μετασχηματισμού μας.

Πράγματι, καταγράψαμε εντυπωσιακά αποτελέσματα και για το 2023, αξιοποιώντας την αναπτυξιακή δυναμική της Ελλάδας, τα ισχυρά πλεονεκτήματα του ισολογισμού μας και τον επιτυχημένο ψηφιακό και λειτουργικό μετασχηματισμό μας. Ειδικότερα, τα οργανικά

κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 1,2 δισ. Ευρώ για το 2023, με αποτέλεσμα ο δείκτης απόδοσης ιδίων κεφαλαίων να διαμορφωθεί πάνω από το 18%, υπερβαίνοντας κατά πολύ τον ετήσιο στόχο που είχαμε θέσει για το 2023. Η επίτευξη καλύτερων αποτελεσμάτων ήταν εμφανής σε όλους τους τομείς κερδοφορίας της Τράπεζας. Όσον αφορά την πιστωτική επέκταση, οι εκταμιεύσεις ξεπέρασαν τα 7,5 δισ. ευρώ σε επίπεδο Ομίλου, με αποτέλεσμα την υγιή αύξηση των υπολοίπων των εξυπηρετούμενων δανείων μας κατά 1,3 δισ. Ευρώ ετησίως, παρά τις υψηλές αποπληρωμές κατά τη διάρκεια του έτους.

Η ισχυρή κερδοφορία ενδυνάμωσε περαιτέρω τα κεφαλαιακά μας αποθέματα, παρέχοντας στην Τράπεζα σημαντική στρατηγική ευελιξία για το μέλλον.

Ο δείκτης CET1 αυξήθηκε κατά 220 μ.β. ετησίως μετά την πρόβλεψη για διανομή μερίσματος, και ανήλθε σε 17,8%, στα υψηλότερα επίπεδα του κλάδου, με τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας να διαμορφώνεται στο 20,2%, ενισχυμένος κατά 350 μ.β. σε ετήσια βάση. Οι αναπτυξιακοί παράγοντες και οι μεταρρυθμίσεις ενισχύουν τις προοπτικές ανάπτυξης για το 2024 και έπειτα, ενώ η Τράπεζα παραμένει προσηλωμένη στη στήριξη των ισχυρών

ρυθμών ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Η στρατηγική μας αξιοποιεί i) τις επενδύσεις μας στην τεχνολογία, ώστε να ξεχωρίζουμε για τον ευέλικτο και αποτελεσματικό τρόπο λειτουργίας μας και για την υψηλή ποιότητα στην εμπειρία που προσφέρουμε στους πελάτες μας, και ii) τους ανθρώπους μας, οι οποίοι συνεχίζουν να κερδίζουν την εμπιστοσύνη των πελατών μας παρέχοντας βέλτιστες υπηρεσίες, με αποτέλεσμα η Εθνική Τράπεζα να αναγνωρίζεται ως η Τράπεζα Πρώτης Επιλογής».