Πηγή Εικόνας: απε - μπε

Της Τέτης Ηγουμενίδη

Απόσχιση των δραστηριοτήτων του που σχετίζονται με τον παθητικό εξοπλισμό των κεραιών κινητής τηλεφωνίας και συνεισφορά τους σε 100% θυγατρική εταιρία διερευνά ο ΟΤΕ.

Σε ανάλογες κινήσεις έχουν προβεί πολλοί τηλεπικοινωνιακοί οργανισμοί, συμπεριλαμβανομένου του βασικού του μετόχου του ΟΤΕ, της γερμανικής Deutsche Telekom, αποκομίζοντας υπεραξίες έπειτα από την πώληση ποσοστού των εταιριών που συγκεντρώνουν τις παθητικές υποδομές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΤΕ «η διαδικασία αυτή αποσκοπεί στην καλύτερη αξιοποίηση και στην αύξηση της διαφάνειας όσον αφορά την αξία του συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου. Μέσω της παραπάνω διαδικασίας και αφού ολοκληρωθεί, κατόπιν της λήψης των σχετικών εγκρίσεων από τα αρμόδια όργανα της εταιρίας, εκτιμάται ότι επιτυγχάνεται η βελτιστοποίηση των λειτουργιών του Ομίλου, καθώς και η αποτελεσματικότερη διοικητική οργάνωση. Η απόσχιση δεν αναμένεται να έχει επίπτωση στα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου».

Η Vodafone και η Nova (πρώην Wind) εφαρμόζουν ήδη στην Ελλάδα το μοντέλο αυτό. Οι παθητικές υποδομές τους έχουν συγκεντρωθεί σε μια εταιρία την Vantage Towers Greece, θυγατρική της Vantage Towers, η οποία ανήκει στο Vodafone Group (53,88%) και στις KKR και GIP (35,43%).

H Wind είχε αποκομίσει έσοδα ύψους 400 εκατ. ευρώ από την πώληση των παθητικών της υποδομών, η οποία ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2021, ενώ το καλοκαίρι του 2022 η Deutsche Telekom πούλησε στις DigitalBridge και Brookfield το 51% της θυγατρικής της, GD Towers, η οποία έχει συγκεντρώσει τις παθητικές υποδομές εταιριών του Ομίλου της (εκτός ΟΤΕ) έναντι τιμήματος 10,7 δις. ευρώ.

Οι εταιρίες τηλεπικοινωνιακών υποδομών, TowerCo, όπως συνήθως αποκαλούνται, δεσμεύονται με μακροχρόνια συμβόλαια με τους τηλεπικοινωνιακούς φορείς που εκκινούν προκειμένου να κάνουν χρήση των κεραιών. Παράλληλα έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενούν στο δίκτυό τους και άλλους φορείς, όπως εταιρίες Internet οf Τhings καθώς και να αναπτύσσουν τη δραστηριότητα τους σε τομείς όπως π.χ. το edge computing και τα ιδιωτικά δίκτυα κινητής (mobile private network).

Στην περίπτωση του ΟΤΕ και σύμφωνα με την χθεσινή ανακοίνωση του η διαδικασία απόσχισης των παθητικών υποδομών είναι σε αρχικό στάδιο ωστόσο δεν αποκλείεται μελλοντικά να πουλήσει τμήμα ή το σύνολο των μετοχών της νέας υπό ίδρυση θυγατρικής αποκομίζοντας υπεραξίες από το δίκτυό του.

Η εν λόγω ανακοίνωση του ο ΟΤE αναφέρεται και στην Cosmote TV: «Επιπρόσθετα, η Εταιρία ανακοινώνει ότι διερευνά εναλλακτικές και δυνατότητες βελτιστοποίησης της δραστηριοποίησής της στον τομέα της συνδρομητικής τηλεόρασης με σκοπό την μείωση του κόστους λειτουργίας της».

Να σημειωθεί σχετικά ότι οι ελληνικές συνδρομητικές πλατφόρμες δεν έχουν πάψει από την αρχή της δραστηριοποίησής τους να βρίσκονται σε κλοιό πιέσεων. Η διείσδυση τους στα νοικοκυριά δεν έχει φτάσει σε ικανοποιητικό επίπεδο ώστε να καταστούν κερδοφόρες.

Η υψηλές τιμές για το ποιοτικό περιεχόμενο και η πειρατεία συγκαταλέγονται στις βασικές αιτίες. Οι πειρατικές συνδέσεις συνδρομητικής τηλεόρασης στη χώρα μας εκτιμώνται από 500 χιλ. έως 900 χιλ.

Στη χαμηλή διείσδυση ρόλο παίζει και η πρόσθετη φορολογία που έχει επιβληθεί στη συνδρομητική τηλεόραση που παρέχεται από εταιρίες με έδρα την Ελλάδα (10%) επιβάρυνση που δεν έχουν οι ξένες τηλεοπτικές πλατφόρμες.

Η Deutsche Telekom στο μεταξύ ανακοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα συνεργασία με το Netflix, η οποία θα εκκινήσει με την Hrvatski Telekom στην Κροατία και τη Magyar Telekom στην Ουγγαρία και στη συνέχεια θα επεκταθεί και στον ΟΤΕ.