Υψηλή κερδοφορία για το 2023 ανακοίνωσε απόψε η HELLENiQ ENERGY καθώς τα συγκρίσιμα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) ανήλθαν σε 1,237 δις. ευρώ. και τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη σε 606 εκατ. Τα δημοσιευμένα καθαρά κέρδη ήταν 478 εκατ. καθώς η πτώση στις τιμές αργού και προϊόντων επέδρασε αρνητικά στην αποτίμηση αποθεμάτων και στην κερδοφορία.


Η διοίκηση της εταιρείας θα προτείνει στη γενική συνέλευση των μετόχων την καταβολή μερίσματος 0,6 ευρώ ανά μετοχή, δηλαδή συνολικά (μαζί με το προμέρισμα 0,3 ευρώ που έχει καταβληθεί) 0,9 ευρώ ανά μετοχή.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που ανακοινώθηκαν, σημαντικοί παράγοντες που συνετέλεσαν στην επίδοση αυτή ήταν το θετικό διεθνές περιβάλλον διύλισης, η βελτίωση της λειτουργικής απόδοσης των διυλιστηρίων, με αυξημένη διαθεσιμότητα μονάδων, η αύξηση των εξαγωγών και των δραστηριοτήτων του εξωτερικού, αλλά και η υψηλότερη συνεισφορά από τον τομέα των ΑΠΕ.

Η παραγωγή προϊόντων για το σύνολο του 2023 αυξήθηκε κατά 13% στους 14,6 εκατ. τόνους και οι πωλήσεις διαμορφώθηκαν στους 15,5 εκατ. τόνους, με τις εξαγωγές να ανέρχονται στο 54% των συνολικών όγκων, που είναι μια από τις υψηλότερες επιδόσεις στην ιστορία του Ομίλου.

Παράλληλα προχωρούν έργα ενεργειακής αυτονομίας και εξοικονόμησης ενέργειας. Συγκεκριμένα, ξεκίνησε η υλοποίηση μονάδας συμπαραγωγής Υδρογονωμένου Φυτικού Ελαίου (Hydrotreated Vegetable Oil, HVO) στη Θεσσαλονίκη, ενώ εξετάζονται επενδύσεις στην πρώτη ελληνική μονάδα παραγωγής Βιώσιμου Αεροπορικού Καυσίμου (Sustainable Aviation Fuel, SAF) στον Ασπρόπυργο, δέσμευσης CO2 στην Ελευσίνα, καθώς και παραγωγής πράσινου υδρογόνου και συνθετικών καυσίμων σε Ελευσίνα και Θεσσαλονίκη. Επίσης, βρίσκεται σε εξέλιξη η επέκταση του εργοστασίου παραγωγής πολυπροπυλενίου.

Στον τομέα των ΑΠΕ, η HELLENiQ Renewables, στο τέλος του 2023 διέθετε εγκατεστημένη ισχύ 356 MW και έργα σε προχωρημένα στάδια ανάπτυξης ή σε κατασκευή συνολικής ισχύος 0,7 GW. Το συνολικό χαρτοφυλάκιο έργων υπό ανάπτυξη ανέρχεται σε 4,3 GW, ενώ πρόθεση είναι η δραστηριοποίηση και σε άλλες αγορές.

Στον τομέα της Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων, ολοκληρώθηκε η απόκτηση τρισδιάστατων γεωφυσικών καταγραφών σε 3 θαλάσσιες περιοχές («Ιόνιο», «Block 2», «Block 10»), καθώς και δισδιάστατων καταγραφών σε 2 θαλάσσιες περιοχές στην Κρήτη, με την επεξεργασία των δεδομένων να βρίσκεται σε εξέλιξη. Στη δε Κρήτη, τρισδιάστατες γεωφυσικές καταγραφές υλοποιούνται στην περιοχή και θα βοηθήσουν – όπως επισημαίνεται – στην περαιτέρω αξιολόγηση και τη λήψη τελικών αποφάσεων για τα επόμενα βήματα.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY Ανδρέας Σιάμισιης, επεσήμανε:

«Το 2023 έκλεισε ως ένα ακόμη επιτυχημένο έτος για τον Όμιλο, καθώς ο πρώτος κύκλος υλοποίησης του στρατηγικού πλάνου Vision 2025 ολοκληρώνεται, με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα σε επίπεδο λειτουργικής απόδοσης και κερδοφορίας.  Μετά τα πρωτόγνωρα υψηλά επίπεδα των διεθνών περιθωρίων διύλισης το 2022, τα οικονομικά αποτελέσματα για το 2023 προφανώς διαμορφώθηκαν χαμηλότερα, αλλά υπάρχουν σημαντικά θετικά χαρακτηριστικά που μας καθιστούν πιο αισιόδοξους.

Αρχικά, ένα μεγάλο μέρος της κερδοφορίας για το 2023 προήλθε από βελτιώσεις στη λειτουργία της Εταιρείας  και την υλοποίηση του προγράμματος στρατηγικού μετασχηματισμού, παράγοντες που είναι πιο ελεγχόμενοι και προβλέψιμοι, σε σχέση με ένα διεθνές περιβάλλον που μπορεί να παρουσιάσει απρόβλεπτες αυξομειώσεις. Μέρος των νέων μας προσπαθειών είναι η ενίσχυση της Εμπορίας στο εξωτερικό, το άνοιγμα σε νέες αγορές εμπορίας καυσίμων αλλά και ΑΠΕ, παράλληλα με τη σημαντική ανανέωση και ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού και την αλλαγή κουλτούρας σε ολόκληρο τον Όμιλο.

Ένα δεύτερο σημείο, αποτελεί η σταδιακή αλλαγή στη μέχρι πρόσφατα μονοδιάστατη προσέγγιση για τον κλάδο ενέργειας με μια στροφή στο ρεαλισμό, αναγνωρίζοντας ότι τα πετρελαιοειδή είναι μέρος της λύσης και πρέπει να συνεισφέρουν με πιο συγκεκριμένο τρόπο στην ενεργειακή μετάβαση.

Ενδεικτικό είναι το συμπέρασμα, διατυπωμένο τόσο καθαρά για πρώτη φορά στην πρόσφατη COP28, ότι οι ακραίες μη-εφαρμόσιμες λύσεις δεν λύνουν το πρόβλημα.  Αντίθετα, λειτουργούν αρνητικά όσον αφορά το περιβάλλον, καθώς αποτρέπουν επενδύσεις βελτίωσης στους υφιστάμενους κλάδους ενέργειας που θα είχαν σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη, ενώ επηρεάζουν αρνητικά και το κόστος ενέργειας και την ενεργειακή ασφάλεια, ιδιαίτερα στην Ευρωπαϊκή αγορά.

Μέσα στο περιβάλλον αυτό, η πολύ καλή κερδοφορία του 2023, με Συγκρίσιμα EBITDA και καθαρά κέρδη Euro1,24 δισ. και Euro0,6 δισ. αντίστοιχα, βοήθησαν στην περαιτέρω ισχυροποίηση της θέσης του Ομίλου και λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, το Δ.Σ. θα προτείνει προς έγκριση από την επόμενη Γενική Συνέλευση τελικό μέρισμα Euro0,60 ανά μετοχή, διαμορφώνοντας το συνολικό ποσό διανομής από τα αποτελέσματα χρήσης σε Euro0,90 ανά μετοχή. Τέλος, σημαντικό είναι ότι εκτός από τα θετικά οικονομικά αποτελέσματα, υψηλές παρέμειναν και οι επιδόσεις με βάση κριτήρια ESG, συμπεριλαμβανομένης της προόδου σε σημαντικούς δείκτες, όπως για παράδειγμα η μείωση άνω του 7% του ανηγμένου δείκτη εκπομπών CO2 (ανά επίπεδο δραστηριότητας), καθώς και η βελτίωση σε αξιολογήσεις ESG από οίκους εξωτερικού, διατηρώντας και την ιδιαίτερη προσοχή και συνεισφορά με πάγιες ή έκτακτες κοινωνικές δράσεις.

Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους εργαζομένους μας που συμμετείχαν στην προσπάθεια αυτή, τους μετόχους για την εμπιστοσύνη τους στην Εταιρεία όλα αυτά τα χρόνια, καθώς και τους νέους μετόχους που πίστεψαν στις προοπτικές του Ομίλου και συμμετείχαν στην πρόσφατη προσπάθεια διεύρυνσης της μετοχικής μας βάσης, μέσω της πώλησης του 11% των μετοχών της Εταιρείας από τους δύο βασικούς μας μετόχους.»