Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Την Τετάρτη, οι ευρωβουλευτές της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού ενέκριναν τη θέση τους σχετικά με την αναθεώρηση των κανόνων για τα βάρη και τις διαστάσεις των οδικών μεταφορών – με στόχο τον οικολογικό προσανατολισμό των εμπορευματικών μεταφορών – με 26 ψήφους υπέρ, 11 κατά και μία αποχή. Η προτεινόμενη αναθεώρηση των κανόνων αλλάζει τα όρια βάρους και διαστάσεων που ισχύουν για τα φορτηγά και τα λεωφορεία που εκτελούν διεθνείς οδικές μεταφορές.

Κίνητρα για «πιο πράσινα» φορτηγά

Οι ευρωβουλευτές θέλουν να αυξήσουν το μέγιστο βάρος και μήκος των φορτηγών μηδενικών εκπομπών κατά τέσσερις τόνους, να αντισταθμίσουν τον χώρο και το βάρος που απαιτείται για την τοποθέτηση μπαταριών ή κυψελών υδρογόνου και να παράσχουν πρόσθετη ικανότητα φόρτωσης. Αυτή η επικαιροποίηση θα μπορούσε, υποστηρίζουν, να λειτουργήσει ως κίνητρο για τον κλάδο των μεταφορών να στραφεί σε καθαρότερα οχήματα, καθώς η πρόσθετη ικανότητα φόρτωσης θα καταστήσει τα φορτηγά και τα λεωφορεία μηδενικών εκπομπών πιο ανταγωνιστικά από τις συμβατικές εναλλακτικές λύσεις τους. Οι ευρωβουλευτές λένε επίσης ότι η εγκατάσταση τεχνολογιών μηδενικών εκπομπών δεν πρέπει να γίνεται εις βάρος του επαρκούς χώρου καμπίνας ούτε να μειώνει την άνεση του οδηγού.

Mega trucks: σήμα της ΕΕ και οδική ασφάλεια

Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, οι χώρες της ΕΕ μπορούν ακόμη να επιτρέπουν την κυκλοφορία μεγάλων φορτηγών, τα οποία είναι μακρύτερα και βαρύτερα από τα όρια της ΕΕ. Σε περίπτωση που τα κράτη μέλη επιθυμούν να προσθέσουν νέους δρόμους στους οποίους επιτρέπονται τα μεγάλα φορτηγά, θα πρέπει να προβούν σε εκ των προτέρων εκτίμηση των επιπτώσεων αυτού του γεγονότος στην οδική ασφάλεια, τις υποδομές, τη συνεργασία μεταξύ τρόπων μεταφοράς και το περιβάλλον.

Για να βελτιωθεί η οδική ασφάλεια και να βοηθηθούν οι χρήστες του οδικού δικτύου να εντοπίζουν τα μεγάλα φορτηγά ή άλλα υπερμεγέθη οχήματα, π.χ. πριν προσπεράσουν, οι ευρωβουλευτές προτείνουν τη δημιουργία ενός σήματος της ΕΕ για το μήκος αυτών των οχημάτων. Επιπλέον, η Επιτροπή θα πρέπει να δημιουργήσει μια διαδικτυακή πύλη με πληροφορίες σχετικά με τα ισχύοντα όρια βάρους και μήκους σε κάθε χώρα της ΕΕ και σχετικά με τους δρόμους που προορίζονται για μεγάλα φορτηγά.

Καλύτερη επιβολή

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, η επιτροπή επιθυμεί επίσης την αυστηρότερη επιβολή των κανόνων της ΕΕ, προτείνοντας στις χώρες της ΕΕ να δημιουργήσουν συστήματα αυτόματου ελέγχου κατά μήκος των κύριων οδικών αξόνων της ΕΕ για να ελέγχουν εάν τα φορτηγά και τα λεωφορεία συμμορφώνονται με τα όρια βάρους και διαστάσεων. Οι ευρωβουλευτές επιθυμούν επίσης τη χρήση ψηφιακών εργαλείων επιβολής, όπως η Πολιτική Ευφυούς Πρόσβασης, η οποία θα μπορούσε να διασφαλίσει ότι το σωστό όχημα με το σωστό φορτίο λειτουργεί στον σωστό δρόμο και την κατάλληλη στιγμή, ώστε να εξασφαλιστεί ο ελάχιστος αντίκτυπος στο περιβάλλον, τις υποδομές, την ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια.

Η εισηγήτρια του ΕΚ Isabel García Muñoz (Σοσιαλιστές, Ισπανία) δήλωσε: «Τα οχήματα μηδενικών εκπομπών πρέπει να αποτελέσουν τη ραχοκοκαλιά των οδικών μεταφορών, προκειμένου ο τομέας να επιτύχει τους στόχους του για απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές. Οι νέοι κανόνες θα δημιουργήσουν πραγματικά κίνητρα για τις εταιρείες να στραφούν σε φορτηγά μηδενικών εκπομπών και να καταστήσουν τις οδικές εμπορευματικές μεταφορές πιο βιώσιμες και ασφαλείς. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι το ίδιο φορτίο μπορεί να μεταφερθεί με λιγότερα οχήματα, λιγότερα ταξίδια και μειωμένες εκπομπές. Προτείνουμε επίσης τον εξορθολογισμό της χρήσης των μεγάλων φορτηγών με αξιολόγηση των επιπτώσεών τους στην οδική ασφάλεια, τις υποδομές, τη συνεργασία μεταξύ των τρόπων μεταφοράς και το περιβάλλον».

Επόμενα βήματα

Αυτό το σχέδιο θέσης θα ψηφιστεί τώρα από όλους τους βουλευτές του ΕΚ σε προσεχή σύνοδο ολομέλειας, ενδεχομένως τον Μάρτιο. Τον φάκελο θα ακολουθήσει το νέο Κοινοβούλιο μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές στις 6-9 Ιουνίου.

Σημειώνεται ότι τα φορτηγά και τα λεωφορεία ευθύνονται για το 28% των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στις οδικές μεταφορές και για το 34% των εκπομπών οξειδίων του αζώτου στις οδικές μεταφορές.