επένδυση της Volkswagen
επένδυση της Volkswagen
Πηγή Εικόνας: pxhere.com

Στο μέλλον, τα ψηφιακά προϊόντα που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ ή AI) θα διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο για τον όμιλο Volkswagen. Οι νέες εφαρμογές infotainment και πλοήγησης, η υψηλής απόδοσης αναγνώριση ομιλίας, οι εκτεταμένες λειτουργίες του αυτοκινήτου και η μεγάλη ενσωμάτωση των ψηφιακών συστημάτων σε αυτό θα εξασφαλίζουν σημαντικά οφέλη για τους πελάτες, βελτιώνοντας την εμπειρία από το προϊόν.


Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Volkswagen έχει δημιουργήσει ένα εξειδικευμένο «Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης». Η εταιρεία αυτή θα λειτουργεί ως ένα παγκοσμίως δικτυωμένο κέντρο ικανοτήτων και εκκολαπτήριο ιδεών. Το AI Lab θα εντοπίζει νέες ιδέες προϊόντων για τον όμιλο Volkswagen, με αποτέλεσμα όσο οι ανάγκες θα αυξάνονται θα υπάρχει συνεργασία με τον τομέα τεχνολογίας στην Ευρώπη, την Κίνα και τη Βόρεια Αμερική.