Πηγή Εικόνας: Photo by Max Andrey from Pexels

Γιώργος Παπακωνσταντίνου

Έως τις 15 Φεβρουαρίου έχουν περιθώριο οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ – MYTILINEOS, ΑΒΑΞ, INTRAKAT για να «κλειδώσουν» τη συμμετοχή τους στο στάδιο του ανταγωνιστικού διαλόγου στον διαγωνισμό «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση της Αναβάθμισης του οδικού άξονα ΕΟ2 (Μαυροβούνι – Έδεσσα, Παράκαμψη Γιαννιτσών, Παράκαμψη Χαλκηδόνας) και λειτουργία/ συντήρηση του τμήματος γέφυρας Αξιού ποταμού – Έδεσσας με Σ.Δ.Ι.Τ.», εκτιμώμενης αξίας σχεδόν 445 εκατ. ευρώ. Αρχικά, η προθεσμία είχε τεθεί μέχρι την προσεχή Δευτέρα, ωστόσο, κάποιοι εκ των ενδιαφερόμενων ζήτησαν παράταση στη διαδικασία, με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών να δίνει πρόσθετο χρονικό διάστημα προετοιμασίας για την υποβολή των φακέλων συμμετοχής στον διάλογο. Το οποίο αποτελεί και βασικό τμήμα της διαγωνιστικής διαδικασίας καθώς από αυτό θα προκύψουν οι βασικές τεχνικές και χρηματοοικονομικές παράμετροι. Προφανώς, για τη εκκίνηση της κυρίως φάσης θα χρειαστεί περαιτέρω χρόνος, ωστόσο, φαίνεται ότι σταδιακά από το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προωθούν τις διαδικασίες.

Ποια είναι η ΣΔΙΤ

Συνοπτικά ο ιδιώτης φορέας θα αναλάβει:

Α. Τη μελέτη, κατασκευή, χρηματοδότηση των τμημάτων: — Μαυροβούνι – Έδεσσα (συμπεριλαμβανομένης της σύνδεσης του τμήματος με τον ισόπεδο κόμβο της περιφερειακής — οδού Έδεσσας), Α/Κ Μαυροβουνίου Α/Κ Ριζαρίου 9,423 χλμ. — Παράκαμψη Γιαννιτσών Α/Κ Γιαννιτσών , Α/Κ Παραλίμνης 8,913 χλμ. — Παράκαμψη Χαλκηδόνας , Α/Κ Χαλκηδόνας , Α/Κ Ελεούσας 6,340 χλμ.

Β. Τη λειτουργία, συντήρηση, χρηματοδότηση του βασικού οδικού άξονα γέφυρας Αξιού ποταμού – Έδεσσας συνολικού μήκους περίπου 52,326 χιλιομέτρων και όσα επιπλέον τμήματα συμπεριλαμβάνονται στο προαναφερθέν τμήμα Α.

Η διάρκεια της σύμπραξης θα ανέρχεται κατά μέγιστο σε 30 έτη (3 έτη κατασκευαστική περίοδος και 27 έτη συντήρησης και λειτουργίας). Η διάρκεια της σύμπραξης θα οριστικοποιηθεί κατά το Στάδιο Β.Ι (διάλογος) της διαδικασίας ανάθεσης. Η Αναθέτουσα Αρχή, μετά την έναρξη λειτουργίας του έργου, θα καταβάλει στον ιδιώτη πληρωμές διαθεσιμότητας, που έχουν ενδεικτικά εκτιμηθεί σε καθαρά παρούσα αξία, σε τιμές έτους 2022, στο ποσό των 358.800.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.. Ο ακριβής προϋπολογισμός των πληρωμών διαθεσιμότητας που θα καταβληθούν θα καθοριστεί βάσει των αποτελεσμάτων του διαλόγου.