Πηγή Εικόνας: απε - μπε

Την εξασφάλιση χρηματοδότησης έργων και δράσεων έως του ποσού των 130 εκατομμυρίων ευρώ, για το διάστημα έως το 2027, ανακοίνωσε ο δήμος Αθηναίων. Όπως αναφέρει σχετικά η δημοτική Αρχή, εγκρίθηκε από την Περιφέρεια Αττικής η Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του δήμου Αθηναίων, με τίτλο «Αθήνα 2030» και αρχικό προϋπολογισμό συνολικής δημόσιας δαπάνης 100 εκατομμύρια ευρώ. Ανάλογα και με τη μετέπειτα εξέλιξη του προγράμματος, μπορεί να αυξηθεί η χρηματοδότηση κατά 30%, με αποτέλεσμα το ποσό να ανέλθει στα 130 εκατομμύρια ευρώ.


Έτσι, ο δήμος Αθηναίων εξασφαλίζει για την αμέσως επόμενη περίοδο, τους απαραίτητους χρηματοδοτικούς πόρους, ώστε να υλοποιήσει έργα και δράσεις σε τομείς όπως οι αστικές αναπλάσεις, το πράσινο, ο πολιτισμός, οι κοινωνικές δομές.

Το προηγούμενο διάστημα, ο δήμος Αθηναίων υπέβαλε ένα ολοκληρωμένο τεχνοκρατικό σχέδιο, το οποίο τεκμηριώνει συγκεκριμένες χρηματοδοτικές ανάγκες της πόλης και εξειδικεύει άξονες και ειδικούς στόχους, στους οποίους θα κατευθυνθεί η χρηματοδότηση ΕΣΠΑ έως το 2027.

Οι τρεις κεντρικοί πυλώνες στους οποίους στηρίζεται το εγκεκριμένο σχέδιο του δήμου Αθηναίων, είναι:

1. Μια πόλη που βάζει στο επίκεντρο τον κάτοικο και τις γειτονιές. Στον συγκεκριμένο άξονα εξασφαλίζονται πόροι αρχικού ύψους 77,7 εκατ. ευρώ για παρεμβάσεις στον δημόσιο χώρο, το πράσινο, τη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα, τις ενεργειακές αναβαθμίσεις και την πολιτιστική κληρονομιά.

2. Μια πρωτεύουσα εξωστρεφής, δημιουργική και καινοτόμα. Στον συγκεκριμένο άξονα εγκρίνονται πόροι αρχικού ύψους 5 εκατ. ευρώ για παρεμβάσεις στην οικονομία και την αγορά, την επιχειρηματικότητα και την παραγωγή, τον τουρισμό και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

3. Μια πόλη για όλες και όλους. Στον συγκεκριμένο άξονα εξασφαλίζονται πόροι αρχικού ύψους 17,3 εκατ. ευρώ για παρεμβάσεις στους τομείς της υγείας, της πρόνοιας, της ισότητας, της εξάλειψης των διακρίσεων και της βελτίωσης της κοινωνικής συνοχής.

Βασική διαφορά σε σχέση με το παρελθόν είναι ότι οι πόροι διαχέονται σε ολόκληρη την πόλη και όχι σε μια μεμονωμένη περιοχή παρέμβασης. Επιπλέον σε σχέση με τo αντίστοιχο πρόγραμμα της προηγούμενης περιόδου οι πόροι είναι αυξημένοι κατά 53%.

«Σήμερα είναι μία μεγάλη μέρα για τον δήμο Αθηναίων. Με την έγκριση της Περιφέρειας Αττικής, ο δήμος Αθηναίων εξασφαλίζει τους απαραίτητους ευρωπαϊκούς χρηματοδοτικούς πόρους για την περαιτέρω βελτίωση της ζωής των κατοίκων τα επόμενα χρόνια», δήλωσε ο δήμαρχος Κώστας Μπακογιάννης και πρόσθεσε: «Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς, τόσο την Περιφέρεια Αττικής, που αφουγκράστηκε τις ανησυχίες μας, όσο και τις υπηρεσίες του δήμου Αθηναίων, που συμμετείχαν στην προετοιμασία του σχεδίου».