Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Στην εφαρμογή του νόμου που ψηφίστηκε πριν από ένα μήνα (5062/2023) για την επιλογή Διοικήσεων των φορέων του Δημοσίου έχει προχωρήσει το υπουργείο Εσωτερικών, καθώς εκδόθηκε η Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου που ομαδοποιεί τους φορείς των οποίων τις διοικήσεις επιλέγει η κυβέρνηση.


Πρόκειται για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου και ιδιωτικού δικαίου με πάνω από 600 θέσεις προέδρων, αντιπροέδρων, διοικητών, αναπληρωτών διοικητών, υποδιοικητών, διευθυνόντων και εντεταλμένων συμβούλων, οι οποίοι θα επιλεχθούν με το νέο σύστημα που προβλέπει ο συγκεκριμένος νόμος.

Οι φορείς κατηγοριοποιούνται σε τρεις ομάδες, ανάλογα με το εύρος και το είδος των αρμοδιοτήτων τους.

Στην ομάδα Α εντάσσονται Νομικά πρόσωπα των οποίων οι αρμοδιότητες εκτείνονται σε όλη την επικράτεια, μαζί με τις Υγειονομικές Περιφέρειες της χώρας.

Στην ομάδα Β εντάσσονται τα Νομικά πρόσωπα με αρμοδιότητες ειδικού ή τοπικού χαρακτήρα, όπως δημόσιες βιβλιοθήκες ή αθλητικά κέντρα.

Στην ομάδα Γ εντάσσονται τα νοσοκομεία της χώρας.

Η διαδικασία επιλογής Διοικήσεων είναι διαφορετική ανά κατηγορία, ανάλογα με το εύρος και το είδος αρμοδιοτήτων των φορέων.

Πρώτη προτεραιότητα έχει καθοριστεί ο τομέας της Υγείας. Έτσι, άμεσα, αναμένεται να εκδοθούν οι δύο πρώτες προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μία για τους διοικητές και αναπληρωτές διοικητές των Νοσοκομείων και μία για τους διοικητές και υποδιοικητές των Υγειονομικών Περιφερειών της χώρας.

Σημειώνεται ότι για πρώτη φορά πρόκειται να εκδοθεί, πιο γρήγορα και ευέλικτα από κάθε άλλη φορά, μία ενιαία πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για όλα τα νοσοκομεία, επιταχύνοντας το σύνολο της διαδικασίας, και όχι μία πρόσκληση για κάθε νοσοκομείο ξεχωριστά, διαδικασία εξαιρετικά χρονοβόρα.