Πηγή Εικόνας: απε - μπε

Οι  μεγάλοι οφειλέτες με ονοματεπώνυμο  θα «κρεμαστούν» στα μανταλάκια με βάση  το νόμο  3943/2011  που στόχο  έχει την διαπόμπευσή τους προκειμένου να πιεστούν να πληρώσουν

Η λίστα  πήρε αναβολή ενός μήνα, μέχρι το τέλος Ιουλίου, πήρε η δημοσιοποίηση της λίστας με τα ονόματα των Ελλήνων φοροφυγάδων με ποσά οφειλών άνω των 150.000 ευρώ προς την Εφορία και τον ΕΦΚΑ και για διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους.
Αυτό προβλέπει κοινή απόφαση των υπουργείων Οικονομικών και Εργασίας σύμφωνα με την οποία ο κατάλογος με τους μεγαλοοφειλέτες θα αναρτηθεί 31 Ιουλίου στον ηλεκτρονικό κόμβο της ΑΑΔΕ αντί 30 Ιουνίου που ήταν το αρχικό χρονοδιάγραμμα.
Να σημειωθεί ότι τα χρέη των οφειλετών  ξεπερνούν τα 107 δισ. ευρώ που αποτελεί και το μεγάλο στοίχημα της φορολογικής διοίκησης για την εισροή εσόδων στα ταμεία του κράτους.
Η λίστα που δόθηκε πέρυσι στην δημοσιότητα περιλάμβανε 27.000 φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις πολλές από τις οποίες είναι κλειστές ή έχουν πτωχεύσει εδώ και πολλά χρόνια αλλά τα χρέη τους μολονότι δεν μπορούν να εισπραχθούν εξακολουθούν να συνυπολογίζονται.

Ειδικότερα στο τέλος του επόμενου μήνα θα δουν το φως της δημοσιότητας τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν:
1. Βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή προς την εφορία που υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και η καταβολή της καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους κατά την ημερομηνία άντλησης των στοιχείων αυτών από τα πληροφοριακά συστήματα Φορολογίας και Τελωνείων.
2. Βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή από εισφορές κοινωνικής ασφάλισης προς τον ΕΦΚΑ που υπερβαίνει το ποσό των 150.000 ευρώ και η καταβολή της καθυστερεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους κατά την ημερομηνία άντλησης των στοιχείων αυτών από το πληροφοριακό σύστημα του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ).
Για τα φυσικά πρόσωπα στη λίστα θα αναγράφεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, επώνυμο, όνομα, όνομα πατέρα, βασική οφειλή και συνεισπραττόμενα προς Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες/Ελεγκτικά Κέντρα, Τελωνεία και μερικό σύνολο οφειλής για κάθε ομάδα υπηρεσιών και φορέων.
Για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες θα δημοσιοποιηθούν ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, επωνυμία, διεύθυνση έδρας, βασική οφειλή και συνεισπραττόμενα προς Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες/Ελεγκτικά Κέντρα, Τελωνεία, Ε.Φ.Κ.Α., μερικό σύνολο οφειλής για κάθε ομάδα υπηρεσιών και φορέων και παρατηρήσεις.
Ωστόσο ακόμα και μετά την δημοσιοποίηση των οφειλών υπάρχει η δυνατότητα διόρθωσης, άρσης ή διαγραφής των δημοσιοποιούμενων στοιχείων, είτε αυτεπάγγελτα είτε κατόπιν αιτήσεως του φυσικού ή νομικού προσώπου.
Με βάση το νόμο από την δημοσιοποίηση εξαιρούνται οι κάτωθι οφειλές ακόμα και αν πληρούν τα προαναφερθέντα κριτήρια ύψους και παλαιότητας οφειλής:
Οι οφειλές οι οποίες έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης και τηρούνται οι όροι αυτής.
Οι οφειλές οι οποίες τελούν υπό αναστολή καταβολής με προσωρινή διαταγή, δικαστική απόφαση, πράξη διοικητικού οργάνου ή εκ του νόμου
Οι οφειλές οι οποίες έχουν χαρακτηριστεί ως ανεπίδεκτες είσπραξης
Οι οφειλές οι οποίες αποβιωσάντων ή ανηλίκων και
Οι οφειλές των νομικών προσώπων εντός του στενού ή ευρύτερου δημοσίου τομέα.

Νίκος Θεοδωρόπουλος