Στη σύναψη Συμφώνου Συνεργασίας με το Κέντρο Εκπαίδευσης και Αποκατάστασης Τυφλών (ΚΕΑΤ) προχώρησαν οι Σταθερές Συγκοινωνίες (ΣΤΑΣΥ) αναγνωρίζοντας την ανάγκη για διαρκή βελτίωση της επιβατικής εμπειρίας των ατόμων με αναπηρία όρασης.

Στόχος, η από κοινού ανάληψη πρωτοβουλιών και συνδυασμένων δράσεων σε επίπεδο εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτόμων προγραμμάτων που αφορούν στον χώρο της οπτικής αναπηρίας.

Σε ένα ευρύτερα δύσκολο περιβάλλον για τα άτομα με αναπηρία όρασης, η ΣΤΑΣΥ συνεργάζεται μαζί τους για κοινές παρεμβάσεις εκεί όπου εντοπίζονται κενά και προβλήματα προσβασιμότητας. Το Σύμφωνο Συνεργασίας, που υπεγράφη, κινείται προς την κατεύθυνση της διασφάλισης ισότιμης, ασφαλούς και αυτόνομης πρόσβασης στο δίκτυο της ΣΤΑΣΥ.

Στο πλαίσιο αυτό, ξεκινά στις αρχές του 2024 η επιπρόσθετη εκπαίδευση ειδικοτήτων εργαζομένων των Σταθερών Συγκοινωνιών, που έρχονται σε επικοινωνία με το επιβατικό κοινό, σε θέματα προστασίας ευαλωτότητας, καθώς και καλύτερης και ασφαλέστερης μετακίνησης στα δίκτυα του Μετρό και του Τραμ. Παράλληλα, προωθείται η μεταγραφή στο σύστημα γραφής και ανάγνωσης Braille μέσων πληροφόρησης, δράσεων και εντύπων της ΣΤΑΣΥ.

Η κοινή προσπάθεια, που ξεκινά, υπηρετεί τον κύριο και πρωταρχικό στόχο του ΚΕΑΤ, δηλαδή την αυτονομία των ατόμων με αναπηρία όρασης και την πλήρη ένταξή τους στο κοινωνικό σύνολο.

«Για να γίνουν τα δύσκολα εύκολα και τα σύνθετα απλά για τους ανθρώπους, που με τη στάση και των αγώνα ζωής τους, διδάσκουν καθημερινά τις έννοιες της δύναμης και της αποφασιστικότητας» επισημαίνεται στην ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ.