Πηγή Εικόνας: https://www.premia.gr

Αύξηση εσόδων κατά 31% και αύξηση λειτουργικής κερδοφορίας (Adjusted EBITDA) κατά 50% σε ενοποιημένη βάση παρουσίασε η PREMIA Properties το εννεάμηνο του 2023, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.


Ειδικότερα, τα έσοδα ανήλθαν στα 13,8 εκατ. ευρώ από 10,5 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2022 ενώ τα προσαρμοσμένα EBITDA ανήλθαν στα 7,7 εκατ. ευρώ από 5,1 εκατ. ευρώ στο περυσινό εννεάμηνο.

Τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε χαμηλότερα επίπεδα σε σχέση με το εννεάμηνο του 2022 και συγκεκριμένα στα 7,6 εκατ. ευρώ από 9,2 εκατ. ευρώ, κυρίως ως αποτέλεσμα χαμηλότερων αναπροσαρμογών επενδύσεων σε εύλογη αξία.

Σημειώνεται ότι τον Οκτώβριο η ICAP CRIF A.E., στα πλαίσια της ετήσιας αναθεώρησης, πραγματοποίησε επαναξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας της PREMIA και διατήρησε τη διαβάθμιση στην κλίμακα A, κατατάσσοντας την σε κατηγορία χαμηλού πιστωτικού κινδύνου

Επίσης, στο εννεάμηνο η εταιρεία προχώρησε στην προσθήκη δύο (2) νέων επενδυτικών ακινήτων (εγκαταστάσεις ΙΟΛΗ και κτίριο προς μετατροπή σε φοιτητική εστία στην Ξάνθη) εντός του εννεάμηνου 2023. Επιπλέον, το Νοέμβριο η PREMIA προέβη στην πώληση ακινήτου της στο Βοτανικό, στο πλαίσιο της στρατηγικής της εταιρείας για ενεργητική διαχείριση του χαρτοφυλακίου της, επιτυγχάνοντας σημαντικές υπεραξίες.

Η PREMIA συμμετείχε σε μια από τις μεγαλύτερες συναλλαγές ακινήτων των τελευταίων ετών στην ελληνική αγορά, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση. Συγκεκριμένα, τον Φεβρουάριο 2023 υπεγράφη δεσμευτική συμφωνία για την μεταβίβαση του 65% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Skyline Real Estate Single Member S.A. («Skyline») από τον όμιλο ALPHA BANK στο επενδυτικό σχήμα «P&E INVESTMENTS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» στο οποίο η PREMIA μετέχει με ποσοστό 25% ενώ με 75% συμμετέχει ο όμιλος DIMAND.