Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε άσκηση για την αντιμετώπιση υποθετικής θαλάσσιας και χερσαίας ρύπανσης στον Σταθμό Διακίνησης Οχημάτων της ΟΛΠ, στο λιμάνι του Πειραιά.

Πρόκειται για το σταθμό που χρησιμοποιείται από τις ναυτιλιακές εταιρείες για τη διαμετακόμιση των καινούργιων αυτοκινήτων στις αγορές της Ανατολικής Μεσογείου της Μαύρης Θάλασσας και τη Βόρεια Αφρική.

Επίσης, από τον συγκεκριμένο χώρο διακινούνται όλα τα είδη τροχοφόρων εμπορευμάτων, όπως μηχανήματα, φορτηγά, mafi, trailers κ.λπ. καθώς και γενικό φορτίο.

Σημειώνεται, ότι η εταιρεία της ΟΛΠ ΑΕ εφαρμόζει ένα ολιστικό σχέδιο περιβαλλοντικής διαχείρισης και οι τακτικές ασκήσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο πρόληψης, που έχει στόχο τη συνεχή προετοιμασία και ετοιμότητα της Εταιρείας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση αντίστοιχων καταστάσεων.

Επισημαίνεται, ότι η ΟΛΠ ΑΕ κάθε φορά, μετά την ολοκλήρωση των ασκήσεων συντάσσει ειδική μελέτη αποτίμησης, καταγράφει τυχόν ελλείψεις και δυσλειτουργίες, πραγματοποιεί συνάντηση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για την ανάπτυξη βελτιωτικών προτάσεων και την τελική εξαγωγή συμπερασμάτων, ώστε να διατηρεί πάντα το υψηλό επίπεδο επιχειρησιακής ετοιμότητας.

Ο πρόεδρος της ΟΛΠ ΑΕ, Yu Zenggang, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την επιτυχή ολοκλήρωση και της φετινής άσκησης, ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες διαβεβαιώνοντας ότι η Εταιρεία θα συνεχίσει να λαμβάνει όλα τα μέτρα μέριμνας του περιβάλλοντος και προετοιμασίας όλων για αυτόν τον σκοπό.

Όπως ανέφερε, η πρόληψη και η προστασία του περιβάλλοντος είναι βασική προτεραιότητα της στρατηγικής της ΟΛΠ ΑΕ, καθώς αποτελούν τους βασικούς δρόμους για την επίτευξη του οράματος της Εταιρείας για ένα πράσινο και φιλικό λιμάνι με ψηφιακές εφαρμογές και ασφαλείς διαδικασίες σε όλες τις λιμενικές δραστηριότητες.