Συγκρίσιμα λειτουργική κέρδη (EBITDA) ύψους 968 εκατ. και συγκρίσιμα καθαρά κέρδη 496 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η HELLENiQ ENERGY για το εννεάμηνο του 2023, αποδίδοντας τα ισχυρά αποτελέσματα στα υψηλά περιθώρια διύλισης, τις εξαγωγές και τη διαθεσιμότητα των μονάδων παραγωγής.


Τα δημοσιευμένα καθαρά κέρδη διαμορφώθηκαν στα 300 εκατ. ευρώ στο Γ’ Τρίμηνο 2023 (2022: 252 εκατ. ευρώ) και στα 462 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο 2023 (2022: 1.121 εκατ. ευρώ). Η μείωση των δημοσιευμένων αποτελεσμάτων στο εννεάμηνο προέρχεται από την επίπτωση των τιμών στην αποτίμηση αποθεμάτων αργού και πετρελαιοειδών.

Mε βάση τα αποτελέσματα εννεαμήνου και τις προοπτικές για το σύνολο του έτους 2023, το Δ.Σ. της HELLENiQ ENERGY Holdings αποφάσισε τη διανομή προσωρινού μερίσματος 0,30 ευρώ ανά μετοχή.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις:

Στον κλάδο των ΑΠΕ, η HELLENiQ Renewables διέθετε στο τέλος του Γ’ Τριμήνου εγκατεστημένη ισχύ 356 MW και έργα σε προχωρημένα στάδια ανάπτυξης με συνολική ισχύ 0,7 GW στην Ελλάδα και στη Ρουμανία, μετά και την ολοκλήρωση σειράς συμφωνιών κατά τη διάρκεια του τριμήνου. Επιπλέον, πρόσφατα ανακοινώθηκε μια νέα συμφωνία για εξαγορά έργων ΑΠΕ με συνολική ισχύ 26 MW στην Κύπρο, η δεύτερη εντός του 2023 στην Κυπριακή αγορά.. Με τις παραπάνω συμφωνίες, ο όμιλος επιταχύνει την ανάπτυξή του στον κλάδο των ΑΠΕ με στόχο την επίτευξη εγκατεστημένης ισχύος τουλάχιστον 1 GW μέχρι το 2025, ενώ το συνολικό χαρτοφυλάκιο έργων υπό ανάπτυξη ανέρχεται σε 4,2 GW.

Η ζήτηση στην εσωτερική αγορά διαμορφώθηκε στους 1,65 εκατ. τόνους το Γ’ Τρίμηνο 2023, ως αποτέλεσμα κυρίως της αυξημένης οικονομικής δραστηριότητας και της τουριστικής κίνησης, με την κατανάλωση βενζίνης και ντίζελ στα ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η ζήτηση αεροπορικών καυσίμων ανήλθε στους 650 χιλ. τόνους (στα ίδια επίπεδα με το Γ’ Τρίμηνο 2022), ενώ μικρή μείωση κατά 1% κατέγραψαν τα ναυτιλιακά καύσιμα στους 751 χιλ. τόνους.

Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα Euro1,48 δισ., μειωμένος κατά Euro0,5 δισ. από τις αρχές του έτους, λόγω θετικών ταμειακών ροών στο Εννεάμηνο 2023, παρά τη σταδιακή καταβολή της συνεισφοράς αλληλεγγύης και τη διανομή μερισμάτων συνολικού ύψους Euro230 εκατ. περίπου στο Εννεάμηνο. Μετά τις εξελίξεις αυτές ο δανεισμός μειώθηκε στο χαμηλότερο επίπεδο 15ετίας.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY Ανδρέας Σιάμισιης, επεσήμανε:

«Το Γ’ Τρίμηνο 2023 πετύχαμε ακόμα ένα θετικό αποτέλεσμα, υποστηριζόμενο από υψηλά περιθώρια διύλισης, υψηλή εξαγωγική δραστηριότητα, βελτιωμένες λειτουργικές επιδόσεις τόσο στη Διύλιση όσο και στην Εμπορία, αλλά και αυξημένη συνεισφορά από τις ΑΠΕ. Τα συγκρίσιμα EBITDA του εννεαμήνου διαμορφώθηκαν σε Euro968 εκατ., με υψηλές ταμειακές ροές που βελτιώνουν τον ισολογισμό ακόμη περισσότερο. Η κερδοφορία Εννεαμήνου και η προοπτική για ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα για την τρέχουσα χρήση, επιτρέπει τη διανομή προσωρινού μερίσματος 0,30 ευρώ ανά μετοχή στους μετόχους μας.

Η ενεργειακή κρίση έχει μεν υποχωρήσει σε έναν βαθμό, ωστόσο το μακρο-οικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον στην περιοχή που δραστηριοποιούμαστε παραμένει ιδιαίτερα ευμετάβλητο, με την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού να αποτελεί το πρωταρχικό μας μέλημα. Παρακολουθούμε με ιδιαίτερη προσοχή τις ευρύτερες γεωπολιτικές εξελίξεις και λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλιστεί η ενεργειακή επάρκεια στις βασικές μας αγορές.

Ταυτόχρονα, επιταχύνουμε το πλάνο μετασχηματισμού, διαμορφώνοντας επιλογές ανάπτυξης εναλλακτικών καυσίμων, πιο φιλικών στο περιβάλλον, αλλά και αναπτύσσοντας νέες δραστηριότητες στις ΑΠΕ. Συγκεκριμένα, έχοντας ήδη εγκατεστημένη ισχύ περίπου 0,4 GW, αναπτύσσουμε έργα ΑΠΕ με συνολική ισχύ 0,7 GW και ορίζοντα λειτουργίας το 2025, με το σύνολο των υπό ανάπτυξη έργων σε διάφορα στάδια να ανέρχεται σε 4,2 GW, χωρίς να υπολογίζεται η δραστηριοποίηση στον χώρο της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας. Υλοποιούμε τη μετεξέλιξή μας σε έναν ενεργειακό όμιλο με σημαντική παρουσία στις παραδοσιακές δραστηριότητες και επιταχυνόμενη ανάπτυξη στις ΑΠΕ και σε εναλλακτικές μορφές ενέργειας, στοχεύοντας στη βελτίωση της κερδοφορίας μας και την αυξανόμενη συνεισφορά από νέες, πιο βιώσιμες πηγές εσόδων.

Παράλληλα, η HELLENiQ ENERGY βρίσκεται διαχρονικά δίπλα στην κοινωνία. Μετά τις πρόσφατες καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν τη Θεσσαλία, αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες στήριξης της τοπικής κοινωνίας, υλοποιώντας πρόγραμμα δράσεων ύψους Euro10 εκατ. για την αποκατάσταση υποδομών και τη στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Επιπλέον, στο πλαίσιο στήριξης των καταναλωτών ενόψει της χειμερινής περιόδου, η ΕΚΟ προχωρά σε παροχή εκπτώσεων και διευκολύνσεων στην προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης».