Πηγή Εικόνας: απε - μπε

Σημαντική αύξηση εσόδων και κερδών παρουσιάζουν τα οικονομικά στοιχεία του Οργανισμού Λιμένος Πειραιώς σε επίπεδο εννεαμήνου και τρίτου τριμήνου 2023 σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2022. Αύξηση παρουσιάστηκε στους περισσότερους λειτουργικούς τομείς της εταιρείας με θεαματικά αποτελέσματα στον κλάδο της κρουαζιέρας.


Οικονομικά αποτελέσματα εννεαμήνου – Γ’ τριμήνου

Σε επίπεδο εννεαμήνου τα κέρδη μετά από φόρους της εταιρείας διαμορφώθηκαν στις 30.09.2023 στα 65.882.840 εκατ.ευρώ έναντι 47.094.365 εκατ.ευρώ το 2022 αύξηση 39,9%. Αύξηση 13% παρουσίασαν την ίδια περίοδο τα έσοδα τα οποία διαμορφώθηκαν στις 30.09.2023 στα 164.694.755 εκατ.ευρώ έναντι 145.759.069 το 2022.Εξάλλου το EBITDA διαμορφώθηκε σε 99.877.018 εκατ.ευρώ έναντι΄75.398.826 το ίδιο διάστημα το 2022 αύξηση 32,5%

Ανοδική πορεία είχαν τα έσοδα και τα κέρδη της ΟΛΠ και σε επίπεδο τρίτου τριμήνου. Τα έσοδα της εταιρείας άγγιξαν από 01/07/2023 έως 30/09/2023 τα 62.275.129 εκατ. ευρώ έναντι 52.683.506 το ίδιο διάστημα το 2022 αύξηση 18,2%, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στο τρίτο τρίμηνο του 2023 στα 27.137.779 έναντι 21.194.141 την ίδια περίοδο του 2022 αύξηση 28%.

Το EBITDA το συγκεκριμένο διάστημα άγγιξε τα 39.551.096 εκατ.ευρώ έναντι 31.494.489 το 2022 αύξηση 25,6%

Τα βελτιωμένα αποτελέσματα και τα περιθώρια κερδοφορίας αντικατοπτρίζουν όχι μόνο τη βελτιωμένη απόδοση των εσόδων, αλλά και την αποτελεσματική πολιτική διαχείρισης κόστους που εφαρμόζει η διοίκηση της Εταιρείας, η οποία το διατηρεί σε ένα βέλτιστο επίπεδο, παρά τις συνεχιζόμενες προκλήσεις της ενεργειακής κρίσης και του γενικότερου πληθωριστικού οικονομικού περιβάλλοντος.

Θεαματική αύξηση στην κρουαζιέρα

Πρωτοπόρος της ανάπτυξης είναι ο τομέας της Kρουαζιέρας, επηρεασμένη κυρίως από την αύξηση του αριθμού των κρουαζιερόπλοιων που χρησιμοποιούν ως αφετηρία το λιμάνι του Πειραιά (homeport/άφιξη και αναχώρηση του πλοίου από το ίδιο λιμάνι) από 340 σε 455 (+33,8%), ενώ η αύξηση των επιβατών homeport κρουαζιέρας είναι περίπου 129,3% (από 378.899 σε 627.017 επιβάτες). 

Το εννεάμηνο του 2023 στο λιμάνι του Πειραιά είχαν καταπλεύσει 588 κρουαζιερόπλοια με 1.148.017 επιβάτες έναντι 511 κρουαζιεροπλοίων το ίδιο διάστημα του 2022 και 632.642 επιβάτες.

Αύξηση παρουσιάζει και ο κλάδος της ακτοπλοΐας όπου το εννεάμηνο του 2023 διακινήθηκαν συνολικά 13.137.700 εκατ.επιβάτες έναντι 12.244.288 το ίδιο διάστημα του 2022 άνοδος 7,3%

Car terminal

Πτώση κατά 5,7% στο εννεάμηνο παρουσίασε η συνολική διακίνηση οχημάτων από το car terminal, παρά την αύξηση του εγχώριου φορτίου περίπου 35,6% (από 88.299 σε 119.735 οχήματα). Συνολικά από τις αρχές του 2023 έως τις 30/09/2023 διακινήθηκαν συνολικά 252.121 οχήματα έναντι 267.320 το ίδιο διάστημα του 2022

Πτώση στη διακίνηση εμπορευματοκιβωτίων προβλήτα Ι ΟΛΠ

 Στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων που διαχειρίζεται η ΟΛΠ καταγράφεται μείωση 20,4% στη συνολική κίνηση. Η εν λόγω μείωση προέρχεται από τη μείωση της διακίνησης φορτίου μεταφόρτωσης – 29,8% (από 386.945 σε 271.787 TEUs), ενώ αντισταθμίζεται μερικώς από την μικρή αύξηση του εγχώριου φορτίου κατά 11,3% (από 115.097 σε 128.059 TEUs). Αυτή η τάση των εγχώριων φορτίων, σε συνεργασία με το νέο δρομολόγιο φόρτωσης αυτοκινήτων και το έργο υπηρεσιών για τις μεταφορές αυτοκινήτων από την Κίνα προς την Ευρώπη, τη Βόρεια Αφρική και την Εγγύς Ανατολή που ξεκίνησε το 2023 είναι οι λόγοι πίσω από τις συνολικές βελτιώσεις στην επιχειρηματική μονάδα του τερματικού σταθμού εμπορευματοκιβωτίων.