Της Τέτης Ηγουμενίδη

Σε σημαντική περαιτέρω ανάπτυξη το επόμενο διάστημα, δεδομένου του μεγέθους και της δυναμικής που έχει αναπτύξει, προσβλέπει η ΓΕΚ Τέρνα. Με αφορμή τα θετικά αποτελέσματα εξαμήνου με αύξηση της κερδοφορίας και των εσόδων, η διοίκησή της  αναφέρει ότι τα χαρακτηριστικά των έργων του χαρτοφυλακίου του Ομίλου διασφαλίζουν υψηλή ορατότητα ταμειακών ροών και αποδόσεων για τους μετόχους.

Για το δεύτερο εξάμηνο του έτους αναμένεται μια παρόμοια απόδοση με το πρώτο, ενώ μεσοπρόθεσμα ο Όμιλος προσβλέπει σε σημαντική ενίσχυση των μεγεθών του, καθώς σταδιακά ολοκληρώνονται έργα που βρίσκονται σε διάφορα στάδια ανάπτυξης.

Στον τομέα κατασκευής το ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων της ΓΕΚ Τέρνα διαμορφώνεται σε 5,7 δισ. ενισχυμένο και από τη συμπερίληψη νέων ιδιωτικών έργων στην Ελλάδα (ιδίων επενδύσεων του Ομίλου αλλά και έργων για τρίτους) που πλέον αποτελούν περίπου το 70% του συνολικού ανεκτέλεστου.

Αναλυτικότερα, το κατασκευαστικό ανεκτέλεστο των υπογεγραμμένων συμβάσεων κατά το τέλος του πρώτου εξαμήνου, ανέρχεται σε 2,7 δισ. μη συμπεριλαμβανομένου διατομεακού ανεκτέλεστου ύψους 0,6 δις. (έναντι 2,9 δισ. στο τέλος του 2022). Περαιτέρω, ο Όμιλος έχει έκτοτε συμβασιοποιήσει ή αναμένει τη συμβασιοποίηση νέων έργων ύψους 2,3 δισ. που έχει εξασφαλίσει.

Η κατασκευαστική δραστηριότητα εκτιμάται ότι θα παραμείνει υψηλή τα επόμενα χρόνια και θα συνεχίσει να ενισχύει την κερδοφορία του Ομίλου. Όπως αναφέρεται ο προϋπολογισμός των νέων έργων που θα βγουν προς δημοπράτηση θα ξεπεράσει τα 30 δισ. ευρώ.

Στις κινήσεις που έχει κάνει ο Όμιλος, μεταγενέστερα του εξαμήνου, σημειώνεται ότι τον Ιούλιο η θυγατρική για τις κατασκευές, Τέρνα, υπέγραψε προσύμφωνο μεταβίβασης μετοχών για την απόκτηση του 49,99% της ανώνυμης εταιρείας Αίγιστος Α.Ε., που αφορά το κατασκευαστικό της αντικείμενο, υπό την αίρεση της εκπλήρωσης συγκεκριμένων αιρέσεων, όρων και προϋποθέσεων, μεταξύ των οποίων είναι και η έγκριση από την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Την ίδια στιγμή ο τομέας των παραχωρήσεων θα είναι βασικός μοχλός ενίσχυσης και δημιουργίας αξίας για τη ΓΕΚ Τέρνα και τους μετόχους της. Σημαντική συνεισφορά θα έχει  η παραχώρηση της Αττικής Οδού, ενός έργου με ιδιαίτερα ελκυστικό προφίλ ρίσκου/απόδοσης, όπως σημειώνεται.

Σχετικά επίσης με τον τομέα παραχωρήσεων, οι διελεύσεις στους αυτοκινητόδρομους (Νέα και Κεντρική Οδός) κατά το Α’ Εξάμηνο του τρέχοντος έτους αυξήθηκαν σε σχέση με την περασμένη χρονιά αποτυπώνοντας την ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα αλλά και τις βελτιωμένες καιρικές συνθήκες.

Επίσης, έχουν πλέον τεθεί σε λειτουργία και οι τρεις μονάδες διαχείρισης απορριμμάτων του έργου στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Ακόμα, συνεχίστηκε η ανάπτυξη νέων έργων όπως το Νέο Διεθνές Αεροδρόμιο στο Καστέλι με την πρόοδο των εργασιών να ξεπερνά  το 20%, ενώ σύντομα αναμένεται η έναρξη εργασιών για το Ολοκληρωμένο Τουριστικό Συγκρότημα στο Ελληνικό.

Σε σχέση με το έργο της Εγνατίας Οδού, και σύμφωνα πάντα με τη διοίκηση της ΓΕΚ Τέρνα υπό τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο, Γιώργο Περιστέρη, έχουν προσκομιστεί όλα τα απαραίτητα έγγραφα για τη χρηματοδότηση και την υλοποίηση του έργου της Εγνατίας Οδού και αναμένεται η ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών από την πλευρά της Πολιτείας, ενώ εντός του πρώτου εξαμήνου υπογράφηκε η σύμβαση για την κατασκευή και παραχώρηση για 30 έτη του οδικού άξονα Χερσόνησος – Νεάπολη, έργο στο οποίο η ΓΕΚ Τέρνα συμμετέχει με ποσοστό 55%.

Στον τομέα της παραγωγής και εμπορίας ενέργειας (ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου) στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ο εν λόγω Όμιλος συνεχίζει το επενδυτικό του πλάνο στις ΑΠΕ έχοντας πλέον υπό κατασκευή το μεγάλο έργο αντλησιοταμίευσης 680 MW στην Αμφιλοχία. Επίσης, σταδιακά από το τέλος του τρέχοντος έτους και εντός του 2024 θα ξεκινήσει η κατασκευή νέων πάρκων (κυρίως φωτοβολταϊκών) στην Ελλάδα και την Ν.Α. Ευρώπη άνω των 550 MW.

Αναφορικά με τα αποτελέσματα 6μήνου τα συνολικά έσοδα της ΓΕΚ Τέρνα διαμορφώθηκαν σε 1.604,3 εκατ. έναντι 1.461,6 εκατ. (αύξηση 9,7%), η λειτουργική κερδοφορία (προσαρμοσμένο EBITDA) σε 250,2 εκατ. έναντι 218,1 εκατ., τα κέρδη προ φόρων σε 114,5 εκατ. έναντι 47,5 εκατ. και τα κέρδη μετά από φόρους σε 70,2 εκατ. έναντι 21,3 εκατ. ευρώ.

Τα έσοδα του κατασκευαστικού τομέα αυξήθηκαν στα 636,3 εκατ. έναντι 420,4 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2022, των παραχωρήσεων 103,4 εκατ. έναντι 93,9 εκατ. και της παραγωγής και εμπορίας ενέργειας (ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου) στην Ελλάδα και το εξωτερικό 902,6 εκατ. έναντι 1.022,5 εκατ. ευρώ.

Τα χρηματικά διαθέσιμα και ισοδύναμα του Ομίλου στο τέλος του πρώτου εξαμήνου διαμορφώθηκαν σε 1.449,5 εκατ. (μην περιλαμβάνοντας δεσμευμένες καταθέσεις ύψους 129,2 εκατ.) έναντι 1.491,7 τέλος 2022 και οι συνολικές δανειακές υποχρεώσεις σε 3.044,9 εκατ. (εκ των οποίων 1 δισ. αφορά δανεισμό με αναγωγή) έναντι 2.993,3 εκατ. ευρώ.

Ο συντελεστής Καθαρό Χρέος μετά των δεσμευμένων καταθέσεων και των επιχορηγήσεων προς επιστροφή /Προσαρμοσμένο EBITDA για τον Όμιλο στο τέλος του Α’ Εξαμήνου του 2023 διαμορφώθηκε σε 2.1x παραμένοντας σταθερός σε σχέση με το τέλος 2022.

Επίσης κατά το εξεταζόμενο διάστημα οι καθαρές λειτουργικές ταμειακές ροές ανήλθαν σε 112,5 εκατ., έναντι αρνητικού αποτελέσματος 51,3 εκατ. το πρώτο εξάμηνο του 2022, ενώ οι επενδυτικές δαπάνες διαμορφώθηκαν σε 65 εκατ. και αφορούν κυρίως στον τομέα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Σε αυτές δεν συμπεριλαμβάνεται επιπλέον ποσό 67,5 εκατ. που αποτελεί διατομεακή πληρωμή για την εκτέλεση εργασιών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας.