Πηγή Εικόνας: απε - μπε

Σε 798 εκατ. ευρώ ανήλθαν οι πωλήσεις της Cenergy Holdings το πρώτο εξάμηνο του 2023, αυξημένες κατά 21% σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του προηγούμενου έτους, οπότε και διαμορφώθηκαν στα 659 εκατ. ευρώ.


Στον τομέα καλωδίων, το βελτιωμένο προϊοντικό μείγμα αύξησε τις πωλήσεις του τομέα κατά 6% (+15% στα καλωδιακά έργα και +6% στα προϊόντα καλωδίων ενέργειας και τηλεπικοινωνιών), ενώ ο τομέας σωλήνων χάλυβα πέτυχε αύξηση πωλήσεων κατά περίπου 59% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, γεγονός που απεικονίζει τη γενικότερη ανοδική τάση του.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα βελτιωμένα περιθώρια κέρδους στον τομέα σωλήνων χάλυβα και στα καλωδιακά προϊόντα σε συνδυασμό με την αδιάκοπη εκτέλεση έργων, αποτέλεσαν τους βασικούς παράγοντες που οδήγησαν τη λειτουργική κερδοφορία (σε όρους αναπροσαρμοσμένου EBITDA) στα 86 εκατ. ευρώ.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων και τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 30,9 εκατ. ευρώ και 23,6 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, σημαντικά υψηλότερα από το πρώτο εξάμηνο του 2022.

Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών συνέχισε να αυξάνεται λόγω των νέων αναθέσεων έργων και ανήλθε σε 2,5 δισ. ευρώ στις 30 Ιουνίου 2023 (από 2 δισ. ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2022).

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, το σχέδιο επέκτασης του εργοστασίου υποβρυχίων καλωδίων στην Κόρινθο συνεχίζεται, αποτελώντας το κύριο κομμάτι των κεφαλαιουχικών δαπανών του ομίλου, που ανήλθαν σε 58,3 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο του 2023.
Η εκτίμηση αναπροσαρμοσμένου EBITDA (α-EBITDA) για το οικονομικό έτος 2023 επιβεβαιώνεται και αναμένεται να κυμανθεί μεταξύ 180 και 200 εκατ. ευρώ.

Σχολιάζοντας τις επιδόσεις του ομίλου, ο Αλέξης Αλεξίου, διευθύνων σύμβουλος της Cenergy Holdings, δήλωσε: «Το δεύτερο τρίμηνο του 2023 ήταν ακόμη ένα σημαντικό τρίμηνο για τη Cenergy Holdings και επιβεβαίωσε τον καταλυτικό ρόλο του ομίλου στην ενεργειακή μετάβαση. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο παραγγελιών ανήλθε και πάλι σε νέα ιστορικά υψηλά επίπεδα, καθώς οι νέες παραγγελίες ξεπέρασαν τα 900 εκατ. ευρώ στο εξάμηνο, ενώ το πλήρες πρόγραμμα παραγωγής σε όλα τα εργοστάσια αποτέλεσε τον βασικό μοχλό για την επίτευξη ισχυρής κερδοφορίας. Η ανάκαμψη των σωλήνων χάλυβα επιβεβαιώθηκε στο πρώτο εξάμηνο του 2023, καθώς ο τομέας πολλαπλασίασε τα περιθώρια κέρδους του, ενώ ταυτόχρονα συνεχίστηκε η σταθερή ανάπτυξη στον τομέα των καλωδίων.  Παράλληλα, στις αρχές του έτους, ξεκίνησε η επέκταση της παραγωγικής δυναμικότητας υποβρυχίων καλωδίων, με πλήρη χρηματοδοτική στήριξη από έναν ισχυρό εταίρο, όπως η EBRD. Είμαστε βέβαιοι ότι θα πετύχουμε τους στόχους που έχουν τεθεί για τη κερδοφορία του 2023, της τάξης των 180 – 200 εκατ. ευρώ σε όρους αναπροσαρμοσμένου EBITDA, χάρη στην αποδεδειγμένη δέσμευσή μας να υλοποιούμε με επιτυχία απαιτητικά ενεργειακά έργα και να παραδίδουμε προϊόντα και λύσεις για τη μεταφορά ενέργειας σε όλο τον κόσμο».