Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Σημαντικές αλλαγές έχει υποστεί ο τομέας των Μεταφορών και των Logistics τα τελευταία χρόνια και ειδικότερα κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19. Πρόσφατη έρευνα της KPMG στην Ελλάδα «Future of Transportation & Logistics: Trends and Developments in the Greek Market» διερευνά την εξέλιξη της δομής και του μεγέθους του κλάδου, τις κύριες χρηματοοικονομικές τάσεις και τις αλλαγές στις προσφερόμενες υπηρεσίες, καθώς και το επίπεδο ετοιμότητας του κλάδου για την αντιμετώπιση των εξελίξεων της αγοράς που επιβλήθηκαν κατά την πανδημία. Παράλληλα, παρουσιάζεται μια επικαιροποιημένη επισκόπηση και συγκριτική ανάλυση των βασικών παραγόντων της αγοράς 3PL.

Από τα βασικά ευρήματα της έρευνας προκύπτει ότι ο τομέας των 3PL, ενώ παρουσίαζε σημαντική ανάπτυξη από το 2016 έως το 2019, δέχτηκε ένα χτύπημα το 2020 στην αρχή της πανδημίας, για να ανακάμψει γρήγορα με μέσο όρο CAGR 21% από το 2020 έως το 2021. Η πανδημία επέβαλε μια άνοδο στη ζήτηση για τις υπηρεσίες μεταφοράς την οποία δεν ανέμεναν πολλές εταιρείες 3PL και τόνισε την ανάγκη για αύξηση της λειτουργικής τους αποτελεσματικότητας. Η απόδοση των ελληνικών επιχειρήσεων μεταφορών κατατάχθηκε χαμηλότερα από αντίστοιχες άλλων χωρών. Η ελληνική αγορά 3PL αποτελείται από μικρομεσαίους παίκτες. Η αγορά παραμένει ανταγωνιστική με υψηλά επίπεδα κατακερματισμού. Οι 15 κορυφαίες εταιρείες ελέγχουν το 26,1% της συνολικής αγοράς (706,7 εκατ. ευρώ). Υπάρχει μια ανοδική τάση στις καθαρές πωλήσεις, με ένα % EBITDA να εμφανίζει αρνητική τάση που υποδηλώνει την αντιστάθμιση μεταξύ βιώσιμης κερδοφορίας και απόκτησης μεριδίου αγοράς. Η μείωση του μικτού περιθωρίου κέρδους στην πλειονότητα των επιχειρήσεων απεικονίζει την αύξηση του κόστους τα τελευταία 3 χρόνια και τον έντονο ανταγωνισμό.

Με αφορμή την έρευνα, ο Δημήτρης Παπακανέλλου, Partner, Consulting, ΚPMG στην Ελλάδα, δήλωσε σχετικά: «Ο κλάδος των Μεταφορών και Logistics στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα δυναμικός με εντυπωσιακά περιθώρια ανάπτυξης και συνεχείς επενδύσεις -οι οποίες αφορούν τόσο την εξυπηρέτηση της εγχώριας αγοράς, όσο και στην ανάπτυξη των δυνατοτήτων της χώρας ως διαμετακομιστικό κέντρο μεταξύ Ασίας και Ευρώπης. Ο τρόπος που θα αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του εκσυγχρονισμού και αυτοματισμού των αποθηκευτικών χώρων θα παίξει σημαντικό ρόλο τόσο στην σχετική ανταγωνιστικότητα του κλάδου διεθνώς, όσο και στην ποιότητα των υπηρεσιών προς τους κλάδους της βιομηχανίας και του εμπορίου αλλά και στη βελτίωση της εμπειρίας των τελικών καταναλωτών».

Συμπερασματικά, ο τομέας Μεταφορών & Logistics στην Ελλάδα παρουσίασε ανάπτυξη μετά το τέλος της πανδημίας και η ελληνική αγορά είναι κατακερματισμένη σε μικρούς και μεσαίους κυρίως παρόχους 3PL. Για τους βασικούς παίκτες 3PL, υπάρχει μια ανοδική τάση στις πωλήσεις, με τις εταιρείες να προσπαθούν να βρουν την ισορροπία μεταξύ της βιώσιμης κερδοφορίας και της απόκτησης μεριδίου αγοράς. Επίσης, τα τελευταία τρία χρόνια χαρακτηρίζονται από αύξηση του κόστους, καθώς και έντονο ανταγωνισμό και οι σύγχρονοι οργανισμοί φαίνεται ότι εστιάζουν στην αύξηση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας και την προηγμένη τεχνολογία. Επιπλέον, οι βασικοί πάροχοι υπηρεσιών 3PL εφαρμόζουν λύσεις που προάγουν τη βιωσιμότητά τους και συμβάλλουν σε end-to-end βιώσιμες εφοδιαστικές αλυσίδες.