Πρωταθλήτρια Ευρώπης στον αριθμό απασχολουμένων στις θαλάσσιες μεταφορές το 2022 αναδεικνύεται η Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat  που ανήρτησε στο διαδίκτυο το Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδας.
Στην Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά  292.000 άτομα ηλικίας 15-64 ετών εργάζονταν στις θαλάσσιες μεταφορές το 2022, το 0,1% της συνολικής απασχόλησης. Από αυτούς, σχεδόν 8 στους 10 ήταν άνδρες (78% άνδρες έναντι 22% γυναικών).
Η Ελλάδα και η Ιταλία απασχολούσαν τους περισσότερους εργαζόμενους στις θαλάσσιες μεταφορές στην ΕΕ.
Ο  μεγαλύτερος αριθμός εργαζομένων στις θαλάσσιες μεταφορές  45.900 άτομα καταγράφηκε στην Ελλάδα που αποτελούν το 16% της συνολικής απασχόλησης στις θαλάσσιες μεταφορές στην ΕΕ.
Η χώρα μας ακολουθείται από την Ιταλία με 35.300 άτομα που αποτελούν το 12% της συνολικής απασχόλησης στις θαλάσσιες μεταφορές στην ΕΕ και τη Γερμανία 28 600 άτομα, το 10%).
Σημειώνεται πως οι χώρες της Ε.Ε. με τον μικρότερο αριθμό απασχολουμένων στις θαλάσσιες μεταφορές ήταν το Λουξεμβούργο (600 άτομα), η Μάλτα (1.200 άτομα) και η Λιθουανία (2.300 άτομα).
Σύμφωνα με την τελευταία έρευνα (Manning Annual Review and Forecast) του βρετανικού οίκου Drewry, για τα επόμενα χρόνια υπάρχει μεγάλη έλλειψη προσφοράς αξιωματικών στη ναυτιλία και δεν αναμένεται να βελτιωθεί, οδηγώντας σε αύξηση του κόστους επάνδρωσης των πλοίων.
Το κενό διαθεσιμότητας αξιωματικών για το 2023 έχει διευρυνθεί σε έλλειμμα που αντιστοιχεί περίπου στο 9% της παγκόσμιας δεξαμενής, που αντιπροσωπεύει σημαντική αύξηση από το περυσινό έλλειμμα του 5% και το υψηλότερο επίπεδο από τότε που η Drewry άρχισε να αναλύει την αγορά ναυτικών πριν από 17 χρόνια. Μάλιστα, ο οίκος εκτιμά ότι το έλλειμμα θα παραμείνει σε παρόμοια επίπεδα έως και το 2028.
Στην  τελευταία έκθεσή της η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών αναφέρει ότι η ναυτιλία αποτελεί έναν από τους πιο παραγωγικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας μέσω της οικονομικής, κοινωνικής και στρατηγικής συμβολής της.
Η συνολική συνεισφορά της στην ελληνική οικονομία αγγίζει το 7% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ), ενώ δημιουργεί άμεσα και έμμεσα εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας στη χώρα. Παράλληλα ο ναυτιλιακός κλάδος  παρέχει μεγάλες χρηματορροές στην ελληνική οικονομία.
Το 2022 οι εισροές στο ελληνικό ισοζύγιο πληρωμών από τις θαλάσσιες μεταφορές ξεπέρασαν τα 21 δισ. ευρώ, αποτελώντας τη μεγαλύτερη συνεισφορά που καταγράφηκε τα τελευταία 20 χρόνια.
Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι για την περίοδο 2012-2022 η ναυτιλία συνεισέφερε 148 δισ. ευρώ σε εισροές στην ελληνική οικονομία, αναδεικνύοντας τον καθοριστικό ρόλο του κλάδου για την Ελλάδα.
Σύμφωνα με την ΕΕΕ η Ελλάδα είναι η μεγαλύτερη ναυτιλιακή χώρα στον κόσμο καθώς οι Έλληνες πλοιοκτήτες ελέγχουν το 21% του παγκόσμιου εμπορικού στόλου σε όρους dwt3 .
Τα τελευταία δέκα χρόνια η συνολική χωρητικότητα του ελληνικού εμπορικού στόλου, που αποτελείται από 5.520 πλοία, έχει αυξηθεί κατά 50%.
Η ελληνική ναυτιλία είναι βασικός πυλώνας της μεταφοράς αναγκαίων αγαθών, καθώς αντιπροσωπεύει (σε όρους dwt) το 31,27% του παγκόσμιου στόλου πετρελαιοφόρων, το 25,32% του παγκόσμιου στόλου μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου, το  22,65% του παγκόσμιου στόλου μεταφοράς Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) , το 15,79% του παγκόσμιου στόλου μεταφοράς χημικών και προϊόντων πετρελαίου το  11,46% του παγκόσμιου στόλου μεταφοράς υγραερίου (LPG) και το  8,92% του παγκόσμιου στόλου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων.
Σημειώνεται ότι η ελληνική ναυτιλία αντιπροσωπεύει το 60% του στόλου που ελέγχεται από την Ε.Ε., ενώ στους τύπους πλοίων στρατηγικής σημασίας οι Έλληνες πλοιοκτήτες ελέγχουν πάνω από το 70% της συνολικής χωρητικότητας του στόλου της Ε.Ε.