Τράπεζα Πειραιώς
Τράπεζα Πειραιώς
Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Φέσι»  συνολικής αξίας 27 εκατ. ευρώ έριξε εταιρικός πελάτης στην Τράπεζα Πειραιώς με αποτέλεσμα οι οργανικές προβλέψεις δανείων να ανέλθουν σε 102 εκατ. ευρώ το δεύτερο  τρίμηνο του 2023 από 75 εκατ. ευρώ που ήταν στο πρώτο τρίμηνο  του έτους.

Συγκεκριμένα αναφέρει η διοίκηση της τράπεζας με την ανακοίνωση των οικονομικών αποτελεσμάτων του πρώτου εξαμήνου ότι, λόγω μιας περίπτωσης αθέτησης εταιρικού πελάτη, αυξήθηκαν οι οργανικές προβλέψεις.

Συναγερμό σήμανε στην αγορά το «φέσι»  του εταιρικού πελάτη, ο οποίος πιθανόν να χτυπήσει και άλλες συνεργασίες ή δεσμεύσεις που διατηρεί. Παραμένει όμως ακόμη τυπικά ανώνυμος ο συγκκριμένος εταιρικός πελάτης, αλλά σίγουρα είναι γνωστός στην τράπεζα.

Από εκεί και πέρα, τα καθαρά κέρδη της Τράπεζας ανήλθαν σε 442 εκατ. ευρώ στο πρώτο εξάμηνο  του 2023 από 214 το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι. Στο δεύτερο τρίμηνο τα καθαρά  κέρδη ήταν στα 238 εκατ. ευρώ.

Πάντως τα μεγέθη της  τράπεζας είναι  βελτιωμένα και εμφανή τα σημάδια επιστροφής στην κανονικότητα.

Ο δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (NPE) υποχώρησε  στο 5,5% από 9,3% πέρυσι.  Ως απόλυτο μέγεθος  τα NPEs ανήλθαν σε 2  δισ  ευρώ από 3,4 δις  ευρώ το πρώτο εξάμηνο  του 2022. Το πρόβλημα  παραμένει αλλά σε μικρότερη έκταση σε σχέση με το παρελθόν.  Η  καθαρή επέκταση των εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων δηλαδή χορηγήσεις  δανείων ανήλθαν στο 1,51 δισ ευρώ.

Το ποσό των 800 εκατ.  ευρώ  κατευθύνθηκε  προς  το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και την ίδια στιγμή εμφανίζεται το ποσό των 200 εκατ.  ευρώ να είναι ένα στάδιο των ΜΕΑ, στα μη εξυπηρτετούμενα δηλαδή, κάτι που χτυπάει καμπανάκι στους γνώστες.

Συνολικά  η τράπεζα έχει  χορηγήσεις ύψους  29 δις  ευρώ. Ο λόγος  δανείων προς  καταθέσεις είναι στο 614% τον Ιούλιο  του 2023 από 63,2% τον Ιούνιο του 2022.

Το ύψος των καταθέσεων ανήλθε σε 58,4 δισ. (€58,1 δισ. στην Ελλάδα) στο τέλος Ιουνίου 2023, αυξημένες κατά 4% σε ετήσια βάση και κατά 2% σε τριμηνιαία βάση.  Τον Δεκέμβριο  του 2021 ήταν στα 55 δισ  ευρώ.

 

Η αύξηση  του βασικού επιτοκίου έφερε έσοδα

Στο δεύτερο τρίμηνο η Τράπεζα Πειραιώς έγραψε επιπλέον έσοδα 178 εκατ. ευρώ σε σχέση με το αντίστοιχο  τρίμηνο   του 2022. Η  αύξηση   των εσόδων  προήλθε από την αύξηση  των επιτοκίων  χορηγήσεων και το πάγωμα του επιτοκίου καταθέσεων.  Στο δεύτερο τρίμηνο είχε 484 εκατ.  ευρώ από 306 εκατ.  ευρώ πέρυσι.  Εκτιμάται  ότι το έσοδο  του επιτοκίου θα ανέλθει στο 1,95 δισ ευρώ από 1,22 δισ ευρώ  περυσι. Δηλαδή η άνοδος  του επιτοκίου  τις έφεραν επιπλέον 700 εκατ. ευρώ.

 

Συναλλαγή Senna – Πώληση χαρτοφυλακίου NPE

Τον Ιούνιο 2023, η Τράπεζα ολοκλήρωσε την πώληση ενός χαρτοφυλακίου NPE, λογιστικής αξίας προ προβλέψεων  0,3 δισ., στην Intrum Holding AB. Το συμφωνηθέν συνολικό τίμημα ανήλθε περίπου στο 21% της λογιστικής αξίας

προ προβλέψεων του χαρτοφυλακίου NPE. Το χαρτοφυλάκιο NPE αποτελείται κυρίως κατά περίπου 60% από μικρού μεγέθους στεγαστικά και περίπου 40% από καταναλωτικά δάνεια και δάνεια μικρών επιχειρήσεων. Η επίπτωση στην κατάσταση αποτελεσμάτων για το 2ο 3μηνο 2023 ανήλθε σε 0,1 δισ.

 

Χαρτοφυλάκια NPE ταξινομηθέντα ως διακρατούμενα προς πώληση

Τον Ιούνιο 2023, η Τράπεζα Πειραιώς ταξινόμησε ως διακρατούμενα προς πώληση δύο χαρτοφυλάκια NPE, το χαρτοφυλάκιο Delta (ρουμανικό χαρτοφυλάκιο) και το Wheel II συνολικής λογιστικής αξίας προ προβλέψεων €0,1 δισ. Η επίπτωση στην κατάσταση αποτελεσμάτων για το 2ο 3μηνο 2023 από τις δύο συναλλαγές είναι ύψους €0,05 δισ. Η πρώτη συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του έτους 2023, ενώ η δεύτερη συναλλαγή ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο 2023.