Κτηματολογιο: έρχεται ο ηλεκτρονικός προδικαστικός έλεγχος
Κτηματολογιο: έρχεται ο ηλεκτρονικός προδικαστικός έλεγχος
Πηγή Εικόνας: Photo by Josh Sorenson from Pexels

Χθες, η σουηδική Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, σε συνεργασία με την Επιτροπή, διοργάνωσε στη Στοκχόλμη μια διάσκεψη για την επιχειρηματικότητα στον τομέα της υπερπροηγμένης τεχνολογίας. Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος για μια Ευρώπη Έτοιμη για την Ψηφιακή Εποχή κ. Μαργκρέιτε Βέστεϊγερ εκφώνησε κεντρική ομιλία στην οποία παρουσίασε την πρόοδο που έχει σημειωθεί από τον Ιούλιο του 2022 που εγκρίθηκε το νέο ευρωπαϊκό θεματολόγιο καινοτομίας ως σήμερα στην προσπάθεια της Ευρώπης να καταστεί πρωτοπόρος του νέου κύματος καινοτομίας υπερπροηγμένης τεχνολογίας και νεοφυών επιχειρήσεων.

Η υλοποίηση των 25 δράσεων έχει προχωρήσει ικανοποιητικά. Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, μέχρι σήμερα, έχουν υλοποιηθεί εννέα δράσεις στο πλαίσιο των πέντε εμβληματικών πρωτοβουλιών του περασμένου έτους, ενώ δεκαέξι δράσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, μεταξύ των οποίων ένα αναθεωρημένο πλαίσιο για τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία, ένα σχέδιο νομοθετικής πράξης για την εισαγωγή εταιρειών στο χρηματιστήριο, μια πρωτοβουλία για ταλέντα στον τομέα της υπερπροηγμένης τεχνολογίας και μια πλατφόρμα ταλέντων καινοτομίας. Στις δράσεις αυτές περιλαμβάνεται επίσης η πρόσφατη έναρξη λειτουργίας των περιφερειακών κέντρων καινοτομίας, τα οποία θα βοηθήσουν τις περιφέρειες να καταστούν κομβικές εστίες συνεργασίας, καινοτομίας και ανάπτυξης, καλλιεργώντας ένα δυναμικό οικοσύστημα που ενθαρρύνει την επιχειρηματικότητα και τα τεχνολογικά επιτεύγματα. Επιπλέον, το νέο ευρωπαϊκό θεματολόγιο καινοτομίας υποστηρίζεται από συλλογικές προσπάθειες των κρατών μελών και των χωρών που συνδέονται με το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη». Δεκατέσσερις χώρες έχουν ανακοινώσει πάνω από 100 δράσεις σε εθνικό επίπεδο με ιδιαίτερη έμφαση στη χρηματοδότηση για επεκτεινόμενες επιχειρήσεις υπερπροηγμένης τεχνολογίας και στην προώθηση, την προσέλκυση και τη διατήρηση ταλέντων στον τομέα της υπερπροηγμένης τεχνολογίας.

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος κ. Βέστεϊγερ δήλωσε σχετικά: «Η καινοτομία και η υπερπροηγμένη τεχνολογία είναι ζωτικής σημασίας για την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση. Η υπερπροηγμένη τεχνολογία αναδιαμορφώνει τις βιομηχανίες, βελτιώνει τη ζωή και επαναπροσδιορίζει το τι είναι εφικτό. Τροφοδοτεί την οικονομική ανάπτυξη, προωθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη και αντιμετωπίζει παγκόσμιες προκλήσεις. Το θεματολόγιο καινοτομίας καλλιεργεί τη συνεργασία, στηρίζει τις νεοφυείς επιχειρήσεις και προωθεί τεχνολογίες αιχμής. Μαζί, μπορούμε να κάνουμε την Ευρώπη παγκόσμιο ηγέτη στον τομέα της υπερπροηγμένης τεχνολογίας, προωθώντας την καινοτομία για ένα μέλλον ευημερίας».

Στη διάσκεψη, η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος ανακοίνωσε επίσης την έναρξη της πρωτοβουλίας «ScaleUp 100» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας (ΕΣΚ), η οποία αποσκοπεί στον εντοπισμό, την προώθηση και τη στήριξη 100 ελπιδοφόρων εταιρειών υπερπροηγμένης τεχνολογίας στην Ευρώπη, ώστε να εξελιχθούν σε παγκόσμιους πρωταθλητές τεχνολογίας και ενδεχομένως να καταστούν «εταιρείες – μονόκεροι» (με αποτίμηση άνω του 1 δισ. ευρώ). Αυτοί οι μελλοντικοί πρωταθλητές υπερπροηγμένης τεχνολογίας θα επιλεγούν μεταξύ των δικαιούχων χρηματοδοτικών προγραμμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καινοτομίας που έχουν σημειώσει τις καλύτερες επιδόσεις, καθώς και άλλων εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων καινοτομίας. Η πρωτοβουλία θα βοηθήσει τις εταιρείες να αναπτύξουν στρατηγικές εταιρικής ηγεσίας, να προσεγγίσουν στρατηγικούς επενδυτές και εταίρους, να επεκταθούν σε διεθνές επίπεδο, να δικτυωθούν και να ανταλλάξουν απόψεις με τους ομοτίμους τους.

Επιπλέον, η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος θα καλωσόρισε τον νέο Πρόεδρο της επιτροπής ΕΣΚ κ. Michiel Scheffe, ο οποίος ξεκίνησε επίσημα τη θητεία του χθες. Ο κ. Scheffer θα ηγηθεί της επιτροπής ΕΣΚ η οποία παρέχει συμβουλές στην Επιτροπή σχετικά με τη στρατηγική και την υλοποίηση όλων των δραστηριοτήτων του ΕΣΚ.