Της Τέτης Ηγουμενίδη

Με προσφορές από 6 οικονομικούς φορείς συνεχίζει, σύμφωνα με πληροφορίες, ο διαγωνισμός της Κοινωνίας της Πληροφορίας (ΚτΠ) για την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων στρατεύσιμων.

Προσφορές κατέθεσαν χθες οι Nova, OTE, Vodafone, Unisystems, Active Computer Systems και Master Κέντρο Κατάρτισης και Συμβουλευτικής.

Πρόκειται για έργο προϋπολογισμού 71,7 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης) που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Το έργο υπό τον τίτλο «Υλοποίηση του εκπαιδευτικού λογισμικού και παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης για το σχεδιασμό και τη λειτουργία του Εργαστηρίου Ψηφιακών Δεξιοτήτων Στρατού», στοχεύει στην ενσωμάτωση ενός προγράμματος αναβάθμισης ψηφιακών δεξιοτήτων περίπου 150.000 στρατεύσιμων.

Το αντικείμενο των συμφωνιών πλαισίου που θα υπογραφούν αφορά ειδικότερα στην παροχή των παρακάτω υπηρεσιών:

Υπηρεσίες Συμβουλευτικής: Παροχή υπηρεσιών Συμβουλευτικής προς τους στρατεύσιμους μέσω εξειδικευμένης εφαρμογής κατά την επιλογή των διαδρομών μάθησης (learning paths).

Κατάρτισης: Παροχή Υπηρεσιών Ασύγχρονης Κατάρτισης διάρκειας 30 ωρών μελέτης το αντικείμενο των οποίων αφορά στις επιμέρους ενότητες του Πλαισίου Ψηφιακών Δεξιοτήτων Digi Comp 2.2 της ΕΕ.

Πιστοποίησης: Παροχή Υπηρεσιών Πιστοποίησης των Δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν μέσω των Προγραμμάτων Κατάρτισης.

Προμήθεια Φορητών Συσκευών : Προμήθεια έως 50.000 φορητών συσκευών (tablets) με δυνατότητα πρόσβασης σε κινητά δίκτυα δεδομένων, μέσω ενσωματωμένης κάρτας SIM χωρίς περιορισμό δεδομένων, που θα αξιοποιηθούν από τους στρατεύσιμους για την πρόσβαση στις παραπάνω υπηρεσίες.

Η ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη συμφωνιών πλαισίου με έως 5 οικονομικούς φορείς.