Η Quest Συμμετοχών, προέβη στην εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ΕΠΑΦΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ έναντι τιμήματος ύψους € 2.470.000, ενώ η συνολική επένδυση ενδέχεται να ανέλθει έως τα € 4.940.000 μέσα στην επόμενη διετία λόγω πρόβλεψης για την απόδοση επιπλέον ποσού προς τον παλιό μέτοχο συνδεόμενη με τα μελλοντικά αποτελέσματα της εταιρείας. Η εν λόγω επένδυση εκτιμάται ότι θα συνεισφέρει στον όμιλο Quest σε ετήσια βάση περί τα € 5.000.000 επιπλέον έσοδα με EBITDA margin περί το 10%.


Η εταιρεία “ΕΠΑΦΟΣ” για περισσότερα από 30 χρόνια διαθέτει σειρά ολοκληρωμένων προϊόντων που καλύπτουν όλες τις ανάγκες των εκπαιδευτηρίων από τη διαχείριση των λειτουργιών τους μέχρι την εκπαίδευση των μαθητών. Κατέχει ηγετική θέση στην αγορά με 3.000 ενεργούς πελάτες στο χώρο της εκπαίδευσης, με σημαντικό μερίδιο αγοράς και καλύπτει ένα ευρύτατο φάσμα παροχής λύσεων και υπηρεσιών Τεχνολογίας και Πληροφορικής.

Η Sigma Catalyst Partners λειτούργησε σαν αποκλειστικός χρηματοοικονομικός σύμβουλος της ΕΠΑΦΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ για την εν λόγω συναλλαγή.