Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ)
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ)
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ)
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ)
Πηγή Εικόνας: ebeth.gr

Οποιαδήποτε νέα σύνδεση των ασφαλιστικών εισφορών με το ύψος του εισοδήματος θα είναι αντιπαραγωγική και ασύμφορη για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολούμενους, επισημαίνει ο πρόεδρος του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), Ιωάννης Μασούτης, επικεφαλής της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας (ΚΕΕΕ).

«Η βασική αρχή των ασφαλιστικών συστημάτων είναι η με οποιονδήποτε τρόπο σύνδεση του επιπέδου της τελικής σύνταξης με τις καταβληθείσες εισφορές», τονίζει και και προσθέτει πως «αυτή καταφανώς παραβιάζεται, όταν οι ασφαλιστικές εισφορές συνδέονται με το εισόδημα ως ποσοστό αυτού και ενώ η τελική σύνταξη που αποδίδεται στο δικαιούχο, αποσυνδέεται μερικώς ή πλήρως, από τα πραγματοποιηθέντα εισοδήματα στον ενεργό βίο του». Στο πλαίσιο αυτό, τονίζει ότι ενδεχόμενη νέα σύνδεση των ασφαλιστικών εισφορών με το ύψος του εισοδήματος, συνιστά σε «πρόσθετη φορολογία που καλύπτεται με ανάλογο μανδύα».

Μεταξύ άλλων, ο κ. Μασούτης σημειώνει ότι για το ΕΒΕΘ, τυχόν επαναφορά τέτοιου τύπου «μεταρρυθμίσεων» του ασφαλιστικού συστήματος, όχι μόνο θα είναι καταστροφική για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά «θα αποτελέσει ένα πλήγμα στην προσπάθεια εκσυγχρονισμού της ελληνικής οικονομίας, προσθέτοντας σοβαρά αντικίνητρα για την πραγματοποίηση επενδύσεων».