Πηγή Εικόνας: απε - μπε

«Σιγή ιχθύος» από τους ελεύθερους επαγγελματίες  για τα τεκμήρια εισοδήματος που επέβαλε το ΥΠΕΘΟ καθώς  οι ενστάσεις είναι κατώτερες  των αρχικών  προσδοκιών. Τα  στοιχεία δείχνουν ότι το δρόμο αυτό έχουν επιλέξει μόλις 65 αυτοαπασχολούμενοι σε σύνολο 43.040 που έχουν υποβάλλει φορολογική δήλωση.
Όσοι διαφωνούν με το  ραμμένο «κοστούμι» της  εφορίας θα πρέπει να εισέλθουν στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ που τέθηκε σε λειτουργία από τις  21/5 σε λειτουργία και  καλεί τους ενδιαφερόμενους να συμπληρώσουν ένα πολυσέλιδο ερωτηματολόγιο για τις πηγές εισοδήματος, τραπεζικούς λογαριασμούς, θυρίδες, χρεωστικές, πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες, κρυπτονομίσματα, ταξίδια στο εξωτερικό, δίδακτρα, μετρητά ακόμη και για τις δαπάνες για ασφάλιστρα, ρεύμα, νερό και τηλέφωνο.
Όσοι κάνουν  το βήμα αμφισβήτησης  θα πρέπει να δώσουν πολλά στοιχεία  στον «ράφτη» που είναι η εφορία.

Όπως  Τραπεζικούς λογαριασμούς (προσωπικούς ή επαγγελματικούς), επενδύσεις/συμμετοχές σε Ελλάδα και εξωτερικό, μισθώσεις σε τραπεζική θυρίδα,-επενδύσεις σε έργα τέχνης, τιμαλφή, συλλογές. Αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες, σκάφη αναψυχής, αεροσκάφη, διαθέσιμα μετρητά, διαθέσιμα κρυπτονομίσματα.

Ακόμη τον αριθμό παροχής ηλεκτροδότησης και υδροδότησης για κύρια, εξοχική και δευτερεύουσα κατοικία καθώς και δαπάνες και ρεύμα και νερό.

Τους λογαριασμούς σταθερής και κινητής τηλεφωνίας ,χρεωστικές, πιστωτικές ή προπληρωμένες κάρτες, την ασφάλιση αυτοκινήτων και δίτροχων. Τα ή το ασφαλιστικό πρόγραμμα ζωής, υγείας, συνταξιοδότησης, θανάτου. Τα ασφαλιστικά συμβόλαια κατοικιών , τις δαπάνες σε σχολεία, φροντιστήρια, αθλοπαιδιές, διατροφή και τα Ταξίδια στο εσωτερικό και εξωτερικό
Με βάση το νόμο, οι φορολογούμενοι που ζητούν τη διενέργεια φορολογικού ελέγχου με συμπλήρωση των κωδικών 443-444 του εντύπου Ε1 υποχρεούνται το αργότερο εντός προθεσμίας 60 ημερών από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης, να συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο με την περιουσιακή του κατάσταση και τις συνθήκες διαβίωσης του ιδίου, της/του συζύγου/ΜΣΣ και των προστατευόμενων μελών τα οποία θα αξιολογηθούν κατά τον φορολογικό έλεγχο. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης και υποβολής του ερωτηματολογίου εντός της προθεσμίας χάνεται το δικαίωμα αμφισβήτησης.
Κατά τη διενέργεια του φορολογικού ελέγχου ο επαγγελματίας υποχρεούται να προσκομίσει οποιοδήποτε διαθέσιμο αποδεικτικό στοιχείο για τη διακρίβωση της ορθότητας και της ακρίβειας των αναφερόμενων στο ερωτηματολόγιο ενώ ενημερώνεται με σχετικό μήνυμα για το δικαίωμα της Φορολογικής Διοίκησης να προσδιορίσει το εισόδημά του με βάση κάθε διαθέσιμο στοιχείο ή με έμμεσες μεθόδους ελέγχου και να επεκτείνει τον έλεγχο σε προγενέστερα φορολογικά έτη ή/και λοιπές φορολογίες ή άλλα φορολογικά αντικείμενα ιδίως σε περίπτωση που οι παρεχόμενες πληροφορίες δεν ανταποκρίνονται στην πραγματική οικονομική του κατάσταση.
Ο έλεγχος που δύναται να επαληθεύει και τα λοιπά δηλωθέντα εισοδήματα του ελεγχόμενου από κάθε πηγή ή αιτία προβαίνοντας σε οποιαδήποτε ενέργεια διενεργείται εντός 12 μηνών από την κοινοποίηση της εντολής.
Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, εκδίδεται πράξη διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και τυχόν επιπλέον ποσό φόρου βεβαιώνεται ή ο φόρος που έχει βεβαιωθεί κατά το ποσό που δεν οφείλεται, διαγράφεται ή επιστρέφεται κατά περίπτωση.

Νίκος Θεοδωρόπουλος