Πηγή Εικόνας: απε - μπε

Θετικές προοπτικές τόσο γενικότερα για τον κατασκευαστικό κλάδο όσο ειδικότερα για τον όμιλο ΑΒΑΞ διαπιστώνει ο οίκος αναλύσεων EDISON, ο οποίος χτες προχώρησε σε έναρξη κάλυψης της εισηγμένης, χωρίς πάντως να δώσει κάποια τιμή – στόχο για τη μετοχή. Σε σχετικό report με τίτλο «Χτίζοντας σε γερά θεμέλια», ο γνωστός ανεξάρτητος οίκος αναλύσεων επισημαίνει ότι η ΑΒΑΞ κατέχει ηγετική θέση στις ελληνικές κατασκευές, λειτουργώντας κρίσιμα περιουσιακά στοιχεία με μακροπρόθεσμες και ορατές ταμειακές ροές, ιδιαίτερα στις παραχωρήσεις. Η οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα θα πρέπει να ενισχυθεί έως το 2026 από το εθνικό σχέδιο ανάκαμψης, αξίας άνω των 30 δισ. ευρώ στον τομέα επενδύσεων σε υποδομές, που αποτελεί βασικό χώρο εστίασης της ΑΒΑΞ. Καθώς οι επενδύσεις σε υποδομές βελτιώνονται στην Ελλάδα, η ΑΒΑΞ θα μπορούσε εξασφαλίσει μια βελτιωμένη αξιολόγηση.

Σύμφωνα με την EDISON, προς το παρόν η ΑΒΑΞ έχει ανεκτέλεστο 2,2 δισ. ευρώ, συμμετέχοντας σε ορισμένα από τα μεγαλύτερα και πρωτοποριακά έργα της Ελλάδας, όπως η κατασκευή της Γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας. Το χαρτοφυλάκιο έργων πρόκειται να ενισχυθεί καθώς η ΑΒΑΞ έχει προκριθεί και συμμετέχει στη διαδικασία υποβολής προσφορών για πολυάριθμους διαγωνισμούς, δημόσιους και ιδιωτικούς, σε ΣΔΙΤ αλλά και παραχωρήσεις, ενώ πρόσφατα η διοίκηση του ομίλου σημείωσε ότι σύντομα θα προσεγγίσει τα 3 δις ευρώ.

Για τις Παραχωρήσεις, σημειώνεται ότι ο τομέας διαχειρίζεται τις συμμετοχές της εταιρείας σε σχετικές υποδομές, οι οποίες έχουν σημαντική αξία. Το χαρτοφυλάκιο παραχωρήσεων του ομίλου επεκτείνεται, εξασφαλίζοντας σημαντική συσσώρευση έργων και μια σταθερή ροή μακροπρόθεσμων εσόδων. Το επενδυτικό της χαρτοφυλάκιο αξίζει 400 εκατ. ευρώ, μετά την πώληση συμμετοχής (στη Γέφυρα) τον περασμένο Νοέμβριο. Μία από τις μεγαλύτερες παραχωρήσεις, στην οποία η ΑΒΑΞ έχει συμμετοχή 34%, είναι η Αττική Οδός, (περίοδος παραχώρησης 1996 έως 2024). Επίσης, γίνεται αναφορά και στη δημιουργία της ξεχωριστής εταιρείας AVAX Concessions (ΑΒΑΞ Παραχωρήσεις).

Επιπρόσθετα, σημειώνεται ότι η ΑΒΑΞ έχει μειώσει αισθητά το χρέος, μέσω της στρατηγικής πώλησης ώριμων περιουσιακών στοιχείων, το οποίο υποχώρησε κατά 22% και 41% το 2021 και 2022 αντίστοιχα, φτάνοντας στα 220 εκατ. ευρώ στο τέλος του περασμένου έτους.

Όπως αναφέρεται, ο ελληνικός κατασκευαστικός τομέας υποχώρησε αισθητά τη δεκαετία που ακολούθησε την κρίση χρέους που ξεκίνησε στα τέλη του 2009. Καθώς η κατασκευαστική δραστηριότητα επιταχύνεται και οι υποδομές ενισχύονται, η EDISON αναμένει ότι ο κλάδος θα προσελκύσει πιο ευνοϊκές αξιολογήσεις.