Πηγή Εικόνας: Photo by Max Andrey from Pexels

Στην κατασκευή ενός σύγχρονου και ασφαλούς οδικού δικτύου σύνδεσης της Λαμίας με το Καρπενήσι (και εν συνεχεία με την πόλη του Αγρινίου), που θα συμβάλλει στην τουριστική και εμπορική ανάπτυξη και συνολικά στην οικονομική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής της Στερεάς Ελλάδας αποσκοπεί νέο οδικό έργο που προωθεί το υπουργείο Υποδομών.

Σύμφωνα με απόφασή του προωθείται διαγωνισμός για τον «Οδικό Άξονα Λαμία – Καρπενήσι, τμήμα Σύνδεση πέρατος παράκαμψης Μακρακώμης με ανατολικό μέτωπο Σήραγγας Τυμφρηστού», αρχικού προϋπολογισμού 200 εκατ. ευρώ (με ΦΠΑ).

Θα έχει αφετηρία προς τα δυτικά το ανατολικό στόμιο της υφιστάμενης σήραγγας Τυμφρηστού (Ανατολικό Μέτωπο Σήραγγας Τυμφρηστού) και πέρας προς τα ανατολικά το δυτικό όριο της υφιστάμενης παράκαμψης Μακρακώμης.

Η χρηματοδότησή του θα προέλθει από εθνικούς πόρους αν και όπως σημειώνεται στη σχετική απόφαση υπάρχει πιθανότητα να χρηματοδοτηθεί από διαρθρωτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η υπό ανάθεση σύμβαση θα έχει ως αντικείμενο συγχρόνως τη μελέτη και την κατασκευή του έργου και ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σε δύο στάδια: Α’ Στάδιο με Προεπιλογή – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με την υποβολή αίτησης συμμετοχής και Β’ Στάδιο με Πρόσκληση υποβολής Τεχνικής και Οικονομικής προσφοράς.

Ο Οδικός Άξονας Λαμία – Καρπενήσι αποτελεί τμήμα του Οδικού Άξονα Λαμία – Καρπενήσι – Αγρίνιο, γνωστού και ως ΕΟ 38 βάσει της κωδικοποίησης του Εθνικού Οδικού Δικτύου της χώρας, ο οποίος ανήκει στο δευτερεύον Εθνικό Δίκτυο της χώρας, καθώς επίσης και στο Ελληνικό Διευρωπαϊκό Δίκτυο.

Σε Εθνικό και Περιφερειακό επίπεδο ο ΕΟ 38 προορίζεται να εξυπηρετεί ταυτόχρονα: α) την διαπεριφερειακή σύνδεση Λαμίας – Αγρινίου και ως οριζόντιος άξονας τη σύνδεση των αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ και Ιονίας Οδού και β) τη σύνδεση του Καρπενησίου με το κέντρο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΠΣΕ), την Λαμία και διαμέσου του αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ, με όλες τις Περιφέρειες της χώρας, εκτός των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου και Ιονίων νήσων.

 

[ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ]