Ενετικό Λιμάνι, Ρέθυμνο, Κρήτη
Ενετικό Λιμάνι, Ρέθυμνο, Κρήτη
Πηγή Εικόνας: Ralf Kronenberger - pixabay.com

Δύο νέα έργα θα υλοποιηθούν από την Περιφέρεια Κρήτης στον Δήμο Αγίου Βασιλείου, συνολικού προϋπολογισμού 2.400.000 ευρώ, τα οποία αφορούν επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών και των συνοδών υδραυλικών έργων στο οδικό δίκτυο.

Πρόκειται για τα υποέργα: «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών στον δρόμο Ρέθυμνο-Σπήλι και συνδεόμενοι δρόμοι» και «Επείγουσες εργασίες αποκατάστασης ζημιών στον δρόμο Κοξαρέ-Ασώματος -Ι Ι. Μ. Πρρέβελη, Διχαλόστρατο-Μύρθιος-Μαριού-Λευκόγεια και συνδεόμενοι δρόμοι».

Στο έργο που αφορά τον δρόμο Ρέθυμνο-Σπήλι θα γίνει η κατασκευή νέων τοίχων αντιστήριξης στη θέση των κατεστραμμένων, επίσης νέων επενδεδυμένων τάφρων, τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, κατασκευή λιθορριπών, κατασκευή κιβωτοειδών οχετών, ασφαλτικά, διαγραμμίσεις και κατασκευή διαβάσεων. Επιπλέον, στην περιοχή «Αγία Φωτιά» σύμφωνα με τη δημοτική Αρχή, θα γίνει κατασκευή συστοιχίας φρεατοπασσάλων, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι μετακινήσεις της οδού στην περιοχή.

Σε ό,τι αφορά την αποκατάσταση ζημιών σε Κοξαρέ, Πρέβελη, Λευκόγεια θα πραγματοποιηθούν κατασκευές αντιπλημμυρικών έργων οδών και στραγγιστηρίων- φρεατίων, καθαρισμός τάφρων και οχετών για την ομαλή απορροή των ομβρίων υδάτων, κατασκευές αντιστήριξης για την αντιμετώπιση υποσκαφών κατολισθήσεων και καθιζήσεων, όπως τοιχία, λιθορριπές, συρματοκιβώτια, κατασκευή νέων επενδεδυμένων τάφρων, τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας, κατασκευή λιθορριπών, ασφαλτικά και διαγραμμίσεις.

Ο δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου Γιάννης Ταταράκης κάνει λόγο για αναγκαίες παρεμβάσεις τις οποίες θα υλοποιήσει η Αντιπεριφέρεια Ρεθύμνου με στόχο την οδική ασφάλεια στο οδικό δίκτυο της περιοχής, με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Κρήτης. «Με την Περιφέρεια Κρήτης έχουμε μια διαρκή και εποικοδομητική συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια. Προχωράμε στον σχεδιασμό έργων και παρεμβάσεων σε υποδομές οι οποίες είναι άμεσης ανάγκης και προτεραιότητας για τον δήμο και τους κατοίκους του» συμπλήρωσε ο δήμαρχος, επισημαίνοντας ότι τα στελέχη της περιφερειακής αρχής «στέκονται με θέρμη στο πλευρό μας, πιστεύουν βαθιά στην δυνατότητες του τόπου μας, τον ‘Αγιο Βασίλειο και στον σχεδιασμό μας και ανταποκρίνονται άμεσα σε κάθε αίτημα μας. Επίσης, πιστεύω βαθιά ότι αποτελούν πρότυπο και λαμπρό παράδειγμα ανάπτυξης για όλες τις περιφέρειες της χώρας, με πολυσήμαντο έργο που υλοποιείται σε όλους τους τομείς».