Στην επόμενη φάση της διαδικασίας (ανταγωνιστικός διάλογος) περνά, εκτός απρόοπτου, με τρεις ενδιαφερόμενους φορείς το έργο ΣΔΙΤ για την ύδρευση της Κέρκυρας.

Η αξία της σύμβασης εκτιμάται σε 206 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ).

Στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ανταποκρίθηκαν η κοινοπραξία ΓΕΚ Τέρνα – Χρ. Κωνσταντινίδης, η Άκτωρ Παραχωρήσεις (Όμιλος Ελλάκτωρ) και η Μυτιληναίος.

Βάσει της προκήρυξης η χρηματοδότηση του ΣΔΙΤ θα γίνει καταρχήν με ίδια ή και δανειακά κεφάλαια του αναδόχου. Το Δημόσιο θα συμμετάσχει στη χρηματοδότηση της κατασκευής του έργου με το ποσό των 60 εκατ. ευρώ κατά μέγιστο.

Το έργο θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για την Κέρκυρα, καθώς θα αντιμετωπιστεί το υδρευτικό πρόβλημα στο σύνολο του νησιού, ώστε να αποδίδεται επαρκές πόσιμο νερό, εγγυημένα καλής ποιότητας.

Με την υλοποίησή του επιτυγχάνεται η κατάργηση 75 γεωτρήσεων που διαθέτουν σήμερα νερό κακής ποιότητας και η αξιοποίηση μεγάλων ποσοτήτων επιφανειακών απορροών που σήμερα καταλήγουν στη θάλασσα.

Στο φυσικό αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η κατασκευή των φραγμάτων Μελισσουδίου, εκτροπής Κυπριανάδων και Καλαμιώτισσας, με τα συνοδά τεχνικά έργα, των Εγκαταστάσεων Καθαρισμού Νερού (ΕΚΝ) Μελισσουδίου και Καλαμιώτισσας, των εξωτερικών δικτύων συνολικού μήκους περίπου 210 χλμ., των δεξαμενών Χωροεπισκόπων, Τρουμπέτας, Στρογγύλης, Νέα Δεξαμενή Μελιτειέων. Επιπλέον, θα εγκατασταθεί σύστημα SCADA για τον έλεγχο και την τηλεδιοίκηση του έργου.

Η λειτουργία του προτεινόμενου συστήματος υδροδότησης του νησιού βασίζεται στην αρχή της συλλογής επιφανειακών υδάτων στους δύο προτεινόμενους ταμιευτήρες στη Βόρεια και Νότια Κέρκυρα (Μελισσούδι και Παν. Καλαμιώτισσα) κατά τους υγρούς χειμερινούς μήνες. Το νερό των ταμιευτήρων θα διατίθεται κυρίως την περίοδο της αιχμής ζήτησης, που είναι οι καλοκαιρινοί μήνες.

Η διάρκεια της Σύμβασης Σύμπραξης είναι 30 έτη (4 για τη μελέτη και την κατασκευή και 26 για τη λειτουργία – περίοδος υπηρεσιών).