Στη δυναμική των επενδύσεων στις νέες τεχνολογίες και στην καινοτομία στην χώρα μας και στην δυνατότητα υλοποίησής τους από επιχειρήσεις κάθε μεγέθους, έδωσαν έμφαση επιτελικά στελέχη μεγάλων εταιριών με παρουσία και στην Ελλάδα, μιλώντας στο συνέδριο του Fortune με θέμα «Η δύναμη της Καινοτομίας (The Power of Innovation».)

Μιλώντας στο πρώτο πανελ με θέμα «οι οι TECH-τονικές αλλαγές και οι επενδύσεις στην καινοτομία» οι Πέγκυ Αντωνάκου, γενική διευθύντρια Google, ΝΑ Ευρώπη, Θεοδόσης Μιχαλόπουλος, διευθύνων σύμβουλος, Microsoft Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας Κυριάκος Σαμπατακάκης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Accenture Ελλάδας, κατέληξαν στο κοινό συμπέρασμα ότι τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα επιτεύχθηκε μεγάλη πρόοδος στην υλοποίηση νέων επενδύσεων στους τομείς της τεχνολογίας και της καινοτομίας, τόσο στον δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Επισήμαναν τις μεγάλες ευκαιρίες που δημιουργεί το Ταμείο Ανάκαμψης για νέες επενδύσεις στο τομέα της ψηφιακής οικονομίας, τονίζοντας ότι αποτελεί ευκαιρία, ακόμη και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που υστερούν στον τομέα αυτό σε σχέση με το Δημόσιο και τις μεγάλες επιχειρήσεις, με ό,τι θετική επίπτωση έχει στον εκδημοκρατισμό της τεχνολογίας, δηλαδή στη διάδοσή της παντού.

Οι ομιλητές έδωσαν έμφαση και στις πρωτοβουλίες που υλοποιούνται στη χώρα μας και από τις δικές τους εταιρίες για την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού στα νέα δεδομένα που δημιουργούνται με την υιοθέτηση των νέων τεχνολογικών προϊόντων, που ήδη αποδίδουν αποτελέσματα.

Στο ερώτημα εάν η τεχνητή νοημοσύνη ενέχει κινδύνους, κοινή ήταν η απάντηση, ότι μόνον οφέλη μπορεί να έχει καθώς συμβάλει στην αυτοματοποίηση διαδικασιών, στην ενίσχυση της παραγωγικότητας και στην εξοικονόμηση χρόνου για άλλες πιο παραγωγικές δραστηριότητες. Στο σημείο αυτό, έγινε αναφορά σε παλαιότερη μελέτη της Accenture σε συνεργασία με τη Microsoft, σύμφωνα με την οποία η εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης μπορεί να οδηγήσει σε σωρευτική αύξηση του ΑΕΠ κατά 195 δισ. ευρώ για την περίοδο 2020-2035 στην χώρα μας. Όπως επισημάνθηκε, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, η σωρευτική αύξηση στο ΑΕΠ μπορεί να φθάσει τα 300 δισ. ευρώ.

Οι ομιλητές αναφέρθηκαν και σε ένα ακόμη επίκαιρο ζήτημα, της έλλειψης ικανού μεγέθους ανθρώπινου δυναμικού στην χώρα μας, αλλά και διεθνώς, που να μπορεί να καλύψει την μεγάλη ζήτηση στους τομείς των νέων τεχνολογιών – κάτι που θα συναντάμε και στο μέλλον.

Επίσης αναφέρθηκαν σε πρωτοβουλίες που αναπτύσσουν και σχετίζονται με το πώς η η τεχνολογία γίνεται όχημα για την ανάδειξη της εθνικής μας ισχύος και δημιουργεί αξία για τη χώρα, όπως η ψηφιοποίηση μουσείων κλπ..