Πρόγραμμα ΕΣΠΑ
Πρόγραμμα ΕΣΠΑ
Πρόγραμμα ΕΣΠΑ
Πρόγραμμα ΕΣΠΑ

Δυο σημαντικά έργα για την ύδρευση και αποχέτευση σε Καβάλα και Ασπροβάλτα, συνολικής δημόσιας δαπάνης 17,5 εκατ. ευρώ εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ με απόφαση του υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννη Τσακίρη.

Συγκεκριμένα, η «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης Δήμου Καβάλας – Ολοκλήρωση εσωτερικού δικτύου πόλης Καβάλας» εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «Διατήρηση και Προστασία του Περιβάλλοντος – Προαγωγή της Αποδοτικής Χρήσης των Πόρων (ΤΣ)».

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης σε 3 περιοχές εντός του πολεοδομικού συγκροτήματος της Καβάλας ( εμπορικό κέντρο Καβάλας και οι περιοχές Πεντακόσια – Αγία Βαρβάρα, Αγία Παρασκευή, ‘Αγιος Λουκάς, Νεάπολη και Περιγιάλι).

Επιπλέον, με την χρηματοδότηση του έργου θα δοθεί οριστική λύση στο πρόβλημα συλλογής, μεταφοράς, επεξεργασίας και διάθεσης των λυμάτων στην πόλη της Καβάλας.

Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 8.942.973,73 ευρώ, δικαιούχος του έργου είναι η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Καβάλας και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ορίστηκε μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023.

Η «Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων και Επέκταση δικτύου αποχέτευσης ακάθαρτων του οικισμού Ασπροβάλτας» εντάχθηκε στο προαναφερόμενο πρόγραμμα και το έργο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις επισκευές των έργων, τον εκσυγχρονισμό της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων και την αντικατάσταση του κατάλληλου εξοπλισμού, καθώς και την κατασκευή των έργων επέκτασης του υφιστάμενου αποχετευτικού δικτύου με το σύστημα αναρρόφησης (Vacuum).

Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται 8.606.868,00 ευρώ, δικαιούχος είναι ο Δήμος Βόλβης, ενώ το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης ορίζεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023.