Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φάκελο εκδήλωσης ενδιαφέροντος για δύο κτηριακά ΣΔΙΤ, συνολικού ύψους περίπου 255 εκατ. ευρώ, υπέβαλαν τις προηγούμενες ημέρες οι κορυφαίοι όμιλοι του κλάδου των κατασκευών – υποδομών: Άβαξ, Άκτωρ Παραχωρήσεις (Ελλάκτωρ), ΓΕΚ Τέρνα, Intrakat και Μυτιληναίος.

Πρόκειται για την ανέγερση και λειτουργία του Πρωτοδικείου και της Εισαγγελίας Αθηνών, εκτιμώμενου ύψους 205 εκατ. ευρώ (ο διαγωνισμός πραγματοποιείται από το ΤΑΙΠΕΔ – PPF για λογαριασμό του υπουργείου Δικαιοσύνης), καθώς και για το έργο «Ανέγερση Δικαστικών Μεγάρων Λαμίας, Βόλου, νέας πτέρυγας Δικαστικού Μεγάρου Καρδίτσας και ανακατασκευή υφιστάμενου Δικαστικού Μεγάρου Τρικάλων και συντήρηση και διαχείριση αυτών», μια σύμβαση εκτιμώμενης αξίας περίπου 48,3 εκατ. ευρώ.

Πέντε ενδιαφερόμενοι για το ΣΔΙΤ «Ανέγερση και λειτουργία  Πρωτοδικείου και Εισαγγελίας Αθηνών»

Ειδικότερα, χτες Τρίτη 31 Ιανουαρίου, πέντε επενδυτικά σχήματα, οι Intrakat – ΤΕΚΑΛ, Άβαξ, Άκτωρ Παραχωρήσεις, ΓΕΚ Τέρνα και Μυτιληναίος εκδήλωσαν ενδιαφέρον στον δημόσιο διεθνή διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Ανέγερση και λειτουργία του Πρωτοδικείου και της Εισαγγελίας Αθηνών μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3389/2005» με αναθέτουσα αρχή το υπουργείο Δικαιοσύνης και διενεργούσα Αρχή το ΤΑΙΠΕΔ.

H πρώτη φάση του διαγωνισμού θα ολοκληρωθεί με την αξιολόγηση των υποβληθέντων φακέλων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την προεπιλογή των υποψήφιων που θα συνεχίσουν στη δεύτερη Φάση (ανταγωνιστικός διάλογος και υποβολή δεσμευτικών προσφορών).

Το έργο αφορά στη μελέτη, ανέγερση, λειτουργία και συντήρηση σύγχρονων και λειτουργικών κτιριακών υποδομών που θα στεγάσουν το Πρωτοδικείο και την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών σε οικόπεδο το οποίο βρίσκεται επί των οδών Κυρίλλου Λουκάρεως, Κάλβου, Αν. Δέγλερη και Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Αναμένεται να συμβάλλει στην ορθότερη, ταχύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών, στην αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών της Δικαιοσύνης προς τους πολίτες και στη συγκέντρωση των υπηρεσιών που σήμερα είναι κατακερματισμένες σε ακατάλληλα ακίνητα στην Αθήνα. Η δυνητική χρηματοδοτική συμβολή του ελληνικού Δημοσίου στην κατασκευή του έργου είναι ενταγμένη στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας προς χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGenerationEU, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Οι 5 ισχυροί και στον διαγωνισμό για τα Δικαστικά Μέγαρα Κεντρικής Ελλάδας

Μια μέρα νωρίτερα, τη Δευτέρα 30 Ιανουαρίου, οι 5 ισχυροί όμιλοι Άβαξ, Άκτωρ Παραχωρήσεις, ΓΕΚ Τέρνα, Intrakat και Μυτιληναίος κατέθεσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, Φάκελο Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (α’ φάση) για το έργο «Ανέγερση Δικαστικών Μεγάρων Λαμίας, Βόλου, νέας πτέρυγας Δικαστικού Μεγάρου Καρδίτσας και ανακατασκευή υφιστάμενου Δικαστικού Μεγάρου Τρικάλων και συντήρηση και διαχείριση αυτών μέσω ΣΔΙΤ», αρχικού εκτιμώμενου ύψους 48,3 εκατ. ευρώ. Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα ακολουθήσει η αξιολόγηση των φακέλων από την αρμόδια επιτροπή (Α΄ φάση Διαγωνισμού).

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης της Σύμβασης Σύμπραξης, ο ιδιωτικός φορέας θα αναλάβει τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή και τεχνική διαχείριση των δικαστικών μεγάρων Λαμίας και Βόλου, της νέας πτέρυγας του Δικαστικού Μεγάρου Καρδίτσας καθώς και την ανακατασκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων του Δικαστικού Μεγάρου Τρικάλων. Βασικός σκοπός του έργου είναι: α) ο εκσυγχρονισμός των υποδομών για την ορθότερη, ταχύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών, β) η αναβάθμιση της εικόνας των δικαστικών μεγάρων, γ) η αποκατάσταση της στέγασης δικαστικών λειτουργιών που βρίσκονται σε παλαιωμένα κτήρια, τα οποία παρουσιάζουν σοβαρά τεχνικά και λειτουργικά προβλήματα, καθώς και κινδύνους για την υγεία των εργαζομένων και δ) η συγκέντρωση των υπηρεσιών.