Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Πέντε φάκελοι εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβλήθηκαν στον διαγωνισμό για την «Ανέγερση Δικαστικών Μεγάρων Λαμίας, Βόλου, νέας πτέρυγας Δικαστικού Μεγάρου Καρδίτσας και ανακατασκευή υφιστάμενου Δικαστικού Μεγάρου Τρικάλων και συντήρηση και διαχείριση αυτών μέσω Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα». Αυτό αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και χαρακτηρίζεται έντονο το επιχειρηματικό ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε για τον διαγωνισμό ενώ σημειώνεται πως, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα ακολουθήσει η αξιολόγηση των φακέλων από την αρμόδια επιτροπή (Α΄ φάση Διαγωνισμού).

 

Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάθεσης της Σύμβασης Σύμπραξης, ο ιδιωτικός φορέας θα αναλάβει τη μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή και τεχνική διαχείριση των δικαστικών μεγάρων Λαμίας και Βόλου, της νέας πτέρυγας του Δικαστικού Μεγάρου Καρδίτσας καθώς και την ανακατασκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων του Δικαστικού Μεγάρου Τρικάλων. Βασικός σκοπός του έργου είναι: α) ο εκσυγχρονισμός των υποδομών για την ορθότερη, ταχύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία των δικαστικών υπηρεσιών, β) η αναβάθμιση της εικόνας των δικαστικών μεγάρων, γ) η αποκατάσταση της στέγασης δικαστικών λειτουργιών που βρίσκονται σε παλαιωμένα κτήρια, τα οποία παρουσιάζουν σοβαρά τεχνικά και λειτουργικά προβλήματα, καθώς και κινδύνους για την υγεία των εργαζομένων και δ) η συγκέντρωση των υπηρεσιών.

 

Όπως σημειώνεται, η υλοποίηση του εν λόγω έργου ΣΔΙΤ θα συμβάλει σημαντικά στην ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και την λειτουργία των υπηρεσιών. Τόσο ο εκσυγχρονισμός των υπαρχόντων χώρων των δικαστηρίων και η ανέγερση νέων όσο και η συνεπαγόμενη βελτίωση των παρεχόμενων δικαστικών υπηρεσιών θα έχουν πολλαπλά κοινωνικά και οικονομικά οφέλη, αναβαθμίζοντας την εικόνα των δικαστικών μεγάρων αλλά και τις προσφερόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες.