Στην ανθεκτικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, παρά τη δύσκολη παγκόσμια οικονομική συγκυρία, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων, Γιάννης Μασούτης, στην εκδήλωση την οποία συνδιοργάνωσε η γραμματεία παραγωγικών τομέων και ο τομέας ψηφιακής διακυβέρνησης της ΝΔ, με τη συμμετοχή της ειδικής γραμματείας μακροπρόθεσμου σχεδιασμού της Προεδρίας της Κυβέρνησης και του Ινστιτούτου Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Καραμανλής.

Στην εκδήλωση με θέμα τις πολιτικές και τις πρακτικές οι οποίες θα συνδέσουν καινοτομία, τεχνολογία και κοινωνία για μία σύγχρονη Ελλάδα, ο κ. Μασούτης, μεταξύ άλλων σημείωσε ότι, παρά τις πιέσεις, τόσο η οικονομία όσο και οι επιχειρήσεις, παρουσιάζουν μέχρι τώρα αξιοσημείωτες αντοχές.

Ο πρόεδρος υπενθύμισε ότι ο αριθμός των επιχειρήσεων διευρύνθηκε, με τις νέες εγγραφές στο ΓΕΜΗ να σημειώνουν τη μεγαλύτερη αύξηση, που έχει καταγραφεί στα 10 χρόνια λειτουργίας του ενώ η ανεργία έφτασε στα χαμηλότερα επίπεδα από το 2010.

Στις επιδόσεις αυτές, συνέχισε ο ίδιος, συνέβαλαν μία σειρά μόνιμων παρεμβάσεων της Πολιτείας, οι οποίες μετρίασαν και τις επιπτώσεις των εξωγενών κρίσεων.

«Οι προκλήσεις, βεβαίως, παραμένουν για τις ελληνικές επιχειρήσεις» τόνισε ο πρόεδρος και πρόσθεσε: «ζητούμενο είναι να διασφαλιστεί η θετική δυναμική που έχτισε η ελληνική οικονομία το προηγούμενο διάστημα… Πέρα, από την αντιμετώπιση της τρέχουσας αρνητικής συγκυρίας, χρειάζεται να θέσουμε τις βάσεις για ταχύτερη και πιο ανθεκτική ανάπτυξη στα επόμενα χρόνια.

Κι αυτή η προσπάθεια απαιτεί κατ’ αρχάς στοχευμένη και αποτελεσματική αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων – ώστε να μη λειτουργήσουν μόνο ως πηγή ρευστότητας. Επιπλέον, να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ενδυνάμωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με πόρους και εργαλεία που θα τους επιτρέψουν όχι μόνο να επιβιώσουν οριακά, αλλά να κάνουν ένα άλμα μπροστά».

Ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ο πρόεδρος εκτιμά ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις θα μπορέσουν να επωφεληθούν, μέσα από κατάλληλη προσαρμογή των κριτηρίων και των διαδικασιών ένταξης, την απομάκρυνση γραφειοκρατικών εμποδίων και τη λειτουργία κατάλληλων μηχανισμών ενημέρωσης και υποστήριξης.

Εξίσου απαραίτητο θεωρεί να ενισχυθούν οι προσπάθειες για την ασφαλή, επαρκή και οικονομικά βιώσιμη ενεργειακή τροφοδοσία της χώρας, των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.

«Η επιμελητηριακή κοινότητα έχει ήδη καταθέσει συγκεκριμένες προτάσεις σε αυτό το πλαίσιο και αναμένουμε τη θετική ανταπόκριση από την πλευρά της Πολιτείας» υπογράμμισε ο κ. Μασούτης.

Ο ίδιος πρόσθεσε: «βεβαίως, εξακολουθούμε να επισημαίνουμε την ανάγκη για ένα σταθερό, αξιόπιστο οικονομικό περιβάλλον, στο οποίο οι επιχειρήσεις θα μπορέσουν να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν νέα σχέδια και επενδύσεις. Η διατήρηση υπεύθυνης δημοσιονομικής πολιτικής, η απόκτηση της επενδυτικής βαθμίδας και η συνέχιση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, είναι βασικές προϋποθέσεις για να διασφαλίσουμε αυτό το στόχο».