Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΕΒΕΠ)
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΕΒΕΠ)
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΕΒΕΠ)
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά (ΕΒΕΠ)

Τη συνεργασία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (Υ.Π.Α.) με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς και με τον Δήμο Πειραιά για την εκπαίδευση της Δημοτικής Αστυνομίας Πειραιά, στην χρήση συστημάτων μη επανδρωμένων αεροσκαφών «drones» προτείνει το επιμελητήριο με επιστολή του προς τις δύο παραπάνω Αρχές.


Στην επιστολή σημειώνεται ότι το επιμελητήριο προτίθεται να παραχωρήσει τον εξοπλισμό που απαιτείται και την εκπαίδευση θα αναλάβει, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, μετά από πρόταση του διοικητή της, Γ. Δριτσάκου.

Σημειώνεται ότι αντίστοιχη υπηρεσία διαθέτει και η Δημοτική Αστυνομία του Δήμου Αθηναίων, η οποία μπορεί και ενημερώνει άμεσα, κατά περίπτωση, αρμόδιους φορείς (Πυροσβεστική ΕΚΑΒ κλπ), ενώ έχει πιστοποιηθεί από την Υ.Π.Α. και, μετά από σύμφωνη γνώμη, μπορεί να συνεκπαιδεύσει και να πιστοποιήσει τις αντίστοιχες υπηρεσίες του Δήμου Πειραιά.

Για την υλοποίηση αυτών των υπηρεσιών πρόληψης και προστασίας των επιχειρήσεων και των δημοτών του Πειραιά, το ΕΒΕΠ προτείνει στον Δήμο Πειραιά να απευθυνθεί στην Υ.Π.Α. για περαιτέρω ενέργειες, καθώς και για την δρομολόγηση υπογραφής ενός πρωτοκόλλου συνεργασίας, μεταξύ Δήμου, Υ.Π.Α. και ΕΒΕΠ.

Υπενθυμίζεται ότι, το επιμελητήριο διαθέτει προσομοιωτή και εξοπλισμό εκπαίδευσης, τον οποίο έχει ήδη επιθεωρήσει ο διοικητής και οι εκπαιδευτές της Υ.Π.Α.

Επιδίωξη του επιμελητηρίου, όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση του ΕΒΕΠ, είναι, «στο άμεσο μέλλον, ο Πειραιάς να έχει σταθμό drones, για εμπορική χρήση, ώστε, σε συνεργασία με το λιμενικό σώμα, να μπορούν οι πειραϊκές επιχειρήσεις να προμηθεύουν με εφόδια τα διερχόμενα, από το μεγάλο λιμάνι, πλοία».