Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Αναρτήθηκε στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr) η προκήρυξη πλήρωσης των επτά θέσεων Γενικών Διευθυντών για την Κεντρική Υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ, ολοκληρώνοντας με αυτόν τον τρόπο την προκήρυξη του συνόλου των θέσεων Γενικών Διευθυντών στον φορέα.


Η προκήρυξη των θέσεων γίνεται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4892/2022.

Οι νέοι Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων θα έχουν τριετή θητεία, με δυνατότητα ανανέωσης άπαξ.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, θα επιλεγούν στελέχη αυξημένων προσόντων τόσο από τον ιδιωτικό όσο και από τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς και από τον e-ΕΦΚΑ.

Συγκεκριμένα, οι επτά προκηρυσσόμενες θέσεις αφορούν:

1) Τη Γενική Διεύθυνση Διοικητικής Υποστήριξης, Τεχνικών Υπηρεσιών και Στέγασης.

2) Τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.

3) Τη Γενική Διεύθυνση Παροχών και Υγείας.

4) Τη Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

5) Τη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικής και Ανάπτυξης.

6) Τη Γενική Διεύθυνση Υπηρεσιών και Διαχείρισης Λειτουργίας.

7) Τη Γενική Διεύθυνση Ελέγχων.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, οι επτά Γενικές Διευθύνσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας του e-ΕΦΚΑ θα διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο στην επιτάχυνση των διαδικασιών εκσυγχρονισμού και ψηφιοποίησης του φορέα, προκειμένου να ανταποκριθεί πιο αποτελεσματικά στις ανάγκες και τις απαιτήσεις των 6,5 εκατομμυρίων ασφαλισμένων του για υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας του. Ως εκ τούτου, η στελέχωσή τους με ικανούς Γενικούς Διευθυντές αυξημένων τυπικών και ουσιαστικών προσόντων κρίνεται ως καίριας σημασίας για την εύρυθμη λειτουργία του φορέα, αλλά και για τη βελτίωση της καθημερινότητας των ασφαλισμένων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας ορίζεται σε 15 ημερολογιακές ημέρες. Αρχίζει στις 9/1/2023 και λήγει στις 23/1/2023.

Υπενθυμίζεται ότι έχουν ήδη προκηρυχθεί οι 12 θέσεις Γενικών Διευθυντών για τις Περιφερειακές Υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ, με την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας να λήγει στις 19/1/2023, καθώς και πέντε πρώτων θέσεων προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων του e-ΕΦΚΑ, με την προθεσμία υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας να λήγει στις 12/1/2023.