Σε 872,1 εκατ. ευρώ ανήλθε τον Οκτώβριο εφέτος το εμπορικό έλλειμμα της χώρας στο ισοζύγιο με τη Ρωσία. Καθώς, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από τη Ρωσία ανήλθε σε 916,4 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 87,7% σε σχέση με τον Οκτώβριο 2021 που ήταν 488,2 εκατ. ευρώ. Ενώ, η αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς τη Ρωσία ανήλθε σε 44,3 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 121% σε σχέση με τον Οκτώβριο 2021 που ήταν 20,1 εκατ. ευρώ.

Το 10μηνο, η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από τη Ρωσία ανήλθε σε 7.749,7 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 141,9% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου- Οκτωβρίου 2021 που ήταν 3.203,3 εκατ. ευρώ. Η αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς τη ανήλθε σε 137,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 14,1% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου- Οκτωβρίου 2021 που ήταν 159,7 εκατ. ευρώ. Το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας- Ρωσίας ήταν αρνητικό και ανήλθε σε 7.612,5 εκατ. ευρώ (έλλειμμα).

Παράλληλα, όσον αφορά στις εμπορικές σχέσεις με την Ουκρανία, η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από την Ουκρανία ανήλθε σε 38,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 90,9% σε σχέση με τον Οκτώβριο 2021 που ήταν 20,4 εκατ. ευρώ. Η αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς την Ουκρανία ανήλθε σε 6,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 83,3% σε σχέση με τον Οκτώβριο 2021 που ήταν 37,2 εκατ. ευρώ. Το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας- Ουκρανίας τον Οκτώβριο ήταν αρνητικό και ανήλθε σε 32,7 εκατ. ευρώ (έλλειμμα).

Το 10μηνο, η αξία των εισαγωγών της Ελλάδας από την Ουκρανία ανήλθε σε 171,5 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 14,1% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου- Οκτωβρίου 2021 που ήταν 150,3 εκατ. ευρώ. Η αξία των εξαγωγών της Ελλάδας προς την Ουκρανία την περίοδο ανήλθε σε 229,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 15,5% σε σχέση με την περίοδο Ιανουαρίου- Οκτωβρίου 2021 που ήταν 271,2 εκατ. ευρώ. Το εμπορικό ισοζύγιο Ελλάδας- Ουκρανίας ήταν θετικό και ανήλθε σε 57,7 εκατ. ευρώ (πλεόνασμα).