Η  Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε συνεργασία με το European Innovation Council and SMEs Executive Agency (EISMEA), αφού διαπίστωσε ελλείψεις στην κατάρτιση σε θέματα υγείας και ασφάλειας που είχαν αντίκτυπο στον κατασκευαστικό κλάδο της ΕΕ, αποφάσισε να αναπτύξει ένα στρατηγικό πλαίσιο για τη βελτίωση της κατάρτισης σε θέματα υγείας και ασφάλειας στις κατασκευές.

Το έργο Health and Safety Blueprint  αποτέλεσε απαραίτητο συμπλήρωμα της “Στρατηγικής προσέγγισης σχετικά με τις επαγγελματικές δεξιότητες στον κατασκευαστικό κλάδο” του έργου Construction Blueprint. Αποσκοπεί  στην αντιμετώπιση του ελλείμματος κατάρτισης σε θέματα υγείας και ασφάλειας όσον αφορά την ενεργειακή απόδοση και τα βιώσιμα υλικά.

Το έργο αναπτύχθηκε μέσω της συνεργασίας των φορέων του κατασκευαστικού κλάδου από τις δώδεκα χώρες που συμμετέχουν στο Construction Blueprint (Γερμανία, Βέλγιο, Σλοβενία, Ισπανία, Φινλανδία, Γαλλία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ιταλία, Λιθουανία, Πολωνία και Πορτογαλία), με επικεφαλής την Fundación Laboral de la Construcción.

Για την αντιμετώπιση αυτού του εκπαιδευτικού κενού, το έργο έχει αναπτύξει μια σειρά από χρήσιμες ενότητες  σε θέματα υγείας και ασφάλειας που σχετίζονται με τα πιο συνηθισμένα υλικά και εργασίες, χωρίς να παραλείπονται άλλα θέματα υψηλότερου κινδύνου ή λιγότερο γνωστά.

Το εκπαιδευτικό υλικό αποτελείται από συνολικά 8 ενότητες, οι οποίες κατανέμονται σε 3 κύριες ενότητες:

Ενότητα 1: Υλικά

Υλικά μόνωσης και στεγανοποίησης.
Υλικά φινιρίσματος.
Ασφαλτικά υλικά.
Βιώσιμα υλικά.

Τμήμα 2: Εργασίες

Εργασίες μόνωσης.
Αντεστραμμένες πράσινες στέγες.
Συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Τμήμα 3: Απόβλητα

Διαχείριση αποβλήτων.
Το υλικό που δημιουργήθηκε από τη δράση κατάρτισης για την υγεία και την ασφάλεια είναι ανοιχτά διαθέσιμο εδώ: https://constructionblueprint.eu/hs-blueprint/