Φορτηγό ανακύκλωσης
Φορτηγό ανακύκλωσης
Φορτηγό ανακύκλωσης
Φορτηγό ανακύκλωσης
Πηγή Εικόνας: dedisa.gr

Τα σημαντικά βήματα που έχουν συντελεστεί στο ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων και οδήγησαν στην μεγάλη αύξηση του ποσοστού της ανακύκλωσης από την Περιφέρεια Αττικής, παρουσίασε ο περιφερειάρχης Γιώργος Πατούλης στο 7ο συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ), το οποίο ξεκίνησε σήμερα στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

 

Το Συνέδριο, όπως επισήμανε στο άνοιγμα ο πρόεδρος του ΕΕΔΣΑ Γ. Ηλιόπουλος, εστιάζει στις πρωτοβουλίες και δράσεις επιτάχυνσης της μετάβασης στην κυκλική Οικονομία, στην 4η βιομηχανική επανάσταση, στη μείωση των πλαστικών μιας χρήσης, στη Διαχείριση των Αποβλήτων, στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ταφής και ειδικότερα στις νέες τεχνολογίες διαχείρισης αποβλήτων, στον Εθνικό και στους Περιφερειακούς σχεδιασμούς διαχείρισης, τον πολεοδομικό σχεδιασμό στην Κυκλική Οικονομία και στα χρηματοδοτικά εργαλεία διαχείρισης αποβλήτων.

 

Κεντρικοί ομιλητές ήταν ο περιφερειάρχης, ο πρύτανης του ΕΜΠ Α. Μπουντουβής, ο αντιπροέδρος ISWA A. Ragossnig, ο Γ.Γ. Διαχείρισης Αποβλήτων, Μ. Γραφάκος, ο Γ.Γ. Δασών Κ. Αραβώσης και ο προέδρος της ΚΕΔΕ, Δ. Παπαστεργίου. Τοποθετήσεις πραγματοποιήθηκαν από την πρόεδρο της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Βουλής Δ. Αυγερινοπούλου, τον πρώην υπουργό Σ. Φάμελλο, και τον Γ.Γ. Υδάτων Π. Βαρελίδη.

 

Ο Γ. Πατούλης αναφερόμενος στο ρόλο και τη λειτουργία της ΕΕΔΣΑ είπε ότι “αποτελεί το φυσικό χώρο για επιστημονικό και ολοκληρωμένο διάλογο σε σχέση με τα ζητήματα της ανακύκλωσης και της διαχείρισης των αποβλήτων» . Σε ότι αφορά τις παρεμβάσεις της Περιφέρειας Αττικής προς αυτή την κατεύθυνση επισήμανε ότι μεταξύ άλλων “δρομολογήσαμε έγκαιρα το διαγωνισμό για την προμήθεια εξοπλισμού ανακύκλωσης με προϋπολογισμό άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ. Έχουμε σε εξέλιξη διαγωνισμούς που στο σύνολο τους αγγίζουν τα 800 εκ. ευρώ για 3 νέες μονάδες επεξεργασίας στερεών αποβλήτων για να μειώσουμε δραστικά την ταφή. Προετοιμάζουμε δίκτυο 10 μονάδων επεξεργασίας οργανικών αποβλήτων με δυναμικότητα άνω των 130.000 τόνων και προϋπολογισμό της τάξης των 80 εκ. ευρώ. Στόχος μας η ενίσχυση της διαχείρισης βιοαποβλήτων.

 

Προωθούμε την άμεση μείωση της ταφής, μέσω της γενικευμένης ανακύκλωσης βιοαποδομήσιμων αποβλήτων που επιτυγχάνεται και με τη δωρεάν διανομή στους Δήμους από τον ΕΔΣΝΑ 200 υπερσύγχρονων καφέ απορριμματοφόρων για τη χωριστή συλλογή βιοαποβλήτων, καθώς και 35.000 καφέ κάδων, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά προγράμματα”.

Υπογράμμισε ότι “τα υπαρκτά συστήματα διαχείρισης στερεών αποβλήτων οφείλουν να εξελιχθούν σε συστήματα διαχείρισης πολλαπλών υλικών – και η 4η βιομηχανική επανάσταση μας δίνει τη δυνατότητα να το κάνουμε με συγκροτημένο και αποτελεσματικό τρόπο. Η 4η βιομηχανική επανάσταση πρέπει να είναι πράσινη – και η πράσινη μετάβαση οφείλει να είναι ψηφιοποιημένη”.

 

Κλειδί για την πράσινη μετάβαση, ο κ Πατουλης χαρακτήρισε τη συνεργασία όλων των βαθμίδων διοίκησης. “Οι Περιφέρειες μπορούν και πρέπει να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο για τη στροφή της χώρας στην κυκλική οικονομία” τόνισε.

 

Τέλος, παρατήρησε πως οι θεσμικές αλλαγές ανεβάζουν πολύ ψηλά τον πήχη των υποχρεώσεων για τους Δήμους, για τον ΕΔΣΝΑ, τον Φορέα Διαχείρισης της Αττικής και την Περιφέρεια Αττικής. “Κάνουν την δουλειά των Δήμων πιο δύσκολη και πιο απαιτητική. Με δεδομένο ότι οι δήμοι χρειάζονται στήριξη για να ανταποκριθούν στις νέες πολύ αναβαθμισμένες απαιτήσεις, έχουμε προχωρήσει σε 55 προγραμματικές συμβάσεις συνεργασίας με άξονα την ανακύκλωση και τα βιοαπόβλητα”.