Πηγή Εικόνας: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η απόφαση του ομίλου Ηρακλή, μέλος της Holcim, να εξαγοράσει την W.A.T.T. Recycling στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη του τομέα της ανακύκλωσης και της αύξησης της χρήσης εναλλακτικών καυσίμων.

Η W.A.T.T. Recycling προέκυψε από την μερική διάσπαση της W.A.T.T. ΑΕ. Σύμφωνα με τα  στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν το μετοχικό κεφάλαιο της W.A.T.T. Recycling διαμορφώθηκε σε 27,799 εκατ. ευρώ, ενώ η εμπορική αξία των ακινήτων της είναι 8,595 εκατ. και η αντικειμενική 6,135 εκατ. ευρώ.

«Προίκα» της αποτελούν δύο σύγχρονα Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) στη Φυλή και το Κορωπί Αττικής, με δυναμικότητα επεξεργασίας περίπου 150.000 τόνων αστικών αποβλήτων ετησίως.

Οι μονάδες είναι σχεδιασμένες και λειτουργούν σύμφωνα με τα σύγχρονα διεθνή πρότυπα, επιτυγχάνοντας την ανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών, όπως χαρτί, πλαστικά, μέταλλα, καθώς και την παραγωγή δευτερογενών καυσίμων που χρησιμοποιεί η τσιμεντοβιομηχανία.

Σημειώνεται ότι η τσιμεντοβιομηχανία Ηρακλής χρησιμοποιεί ήδη καύσιμα και πρώτες ύλες προερχόμενα από βιομηχανικά, εμπορικά και αστικά απόβλητα, ενώ η θυγατρική της  Geocycle Ελλάς, εξειδικεύεται στη διαχείριση ανάμικτων φυτικών αποβλήτων, όπως αυτά συλλέγονται κατά την αποκομιδή και τον καθαρισμό διαφόρων δημοσίων και ιδιωτικών χώρων, όπως πάρκα, πλατείες, δρόμοι κ.α.

Στο στρατόπεδο της W.A.T.T. εταιρία με εμπειρία 35 ετών στον κλάδο της διαχείρισης απορριμμάτων και της ανακύκλωσης η πώληση της W.A.T.T. Recycling ενισχύει περαιτέρω την οικονομική της δυνατότητα να πραγματοποιήσει νέες επενδύσεις, στους τομείς που διαθέτει εμπειρία και τεχνογνωσία.

Στόχος της είναι να επικεντρωθεί στο σχεδιασμό και την κατασκευή εξειδικευμένων έργων, στην Παραγωγή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, τη Διαχείριση Υγρών Αποβλήτων και να ενδυναμώσει συμμαχίες με σημαντικούς ομίλους και εξειδικευμένους φορείς για την επίτευξη ολοκληρωμένων λύσεων κυκλικής οικονομίας.