Ολοκληρώνεται στις 19 Οκτωβρίου 2022, το χρονικό διάστημα που έχουν περιθώριο οι νεοφυείς επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στον 2ο διαγωνισμό καινοτομίας με τίτλο «HDB Innovation Challenge».


Στόχος του φετινού διαγωνισμού, που διεξάγει η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα-HDB σε αποκλειστική συνεργασία με το Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων «Elevate Greece» είναι η δημιουργία μιας εξελιγμένης πλατφόρμας Funding Wizard η οποία θα αποτελεί μια προσωποποιημένη αναζήτηση προγραμμάτων χρηματοδότησης και θα λειτουργεί συμπληρωματικά με τη νέα πλατφόρμα Know Your Customer που αναπτύσσει η HDB.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η πλατφόρμα αυτή θα συγκεντρώνει και θα παρέχει αυτόματα πληροφορίες χρηματοδότησης μέσω προγραμμάτων που διαχειρίζονται δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς παγκοσμίως.

Δηλαδή θα είναι ένα aggregator πληροφόρησης με συνεχή επικαιροποίηση που θα περιλαμβάνει grants/ συγχρηματοδοτήσεις/εγγυήσεις ή συνδυασμό τους, βάσει του προφίλ που θα συμπληρώνει ο ενδιαφερόμενος-χρήστης στο website της HDB www.hdb.gr.

Η HDB θα παρέχει στην εταιρεία που θα διακριθεί τη δυνατότητα χρηματοδότησης PoC (Proof of Concept) μέχρι το ποσό των 20.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) με την προοπτική σύναψης σύμβασης εμπορικής συνεργασίας.

Επιπλέον, όπως αναφέρεται, η ιδέα θα αναγνωριστεί και θα προβληθεί από την HDB και το δίκτυο συνεργατών της, ως προς τη συμβολή που θα έχει στην εύκολη αναζήτηση πηγών χρηματοδότησης με θετικό αντίκτυπο σε οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο.

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επικοινωνούν με την οργανωτική ομάδα της HDB στη διεύθυνση hdb4elevategreece@hdb.gr.