Στους 151.450 ανήλθαν οι δικαιούχοι του Προγράμματος Αλλάζω Συσκευή με συνέπεια να εγκριθούν οι δύο στις δέκα  αιτήσεις καθώς  οι πόροι του προγράμματος μέσω ΕΣΠΑ ήταν στα 148 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 28 εκατ. ευρώ θα διατεθούν στην Περιφέρεια  Αττικής. Το ΥΠΕΝ ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των δικαιούχων ανήλθε σε 151.450 από 149.948 που ήταν πριν υποβληθούν οι ενστάσεις ενώ  δεν έδωσε στη δημοσιότητα  τον αριθμό των ενστάσεων που υποβλήθηκαν από τους ενδιαφερόμενους για τον αποκλεισμό τους από το Πρόγραμμα.

Συνολικά υποβλήθηκαν 879.026 αιτήσεις και εγκρίθηκαν οι 151.450 από τις 149.948 που ήταν αρχικά.  Για τους 727.576 που «έφαγαν» πόρτα, ο υπουργός  Περιβάλλοντος και Ενέργειας  Κώστας  Σκρέκας , ανέφερε ότι  «σήμερα, πρώτοι οι δικαιούχοι θα ειδοποιηθούν για να προχωρήσουν στην αντικατάσταση των ενεργοβόρων συσκευών τους και στη συνέχεια να δουν εξοικονόμηση στους λογαριασμούς έως και 30%.

Παράλληλα, ισχύει στο ακέραιο η δέσμευσή μας για αναζήτηση πόρων που θα μας επιτρέψουν να διευρύνουμε τους δικαιούχους του προγράμματος, ώστε όσο το δυνατόν περισσότεροι συμπολίτες μας να αντικαταστήσουν τις ενεργοβόρες οικιακές συσκευές τους μειώνοντας το ενεργειακό κόστος και προστατεύοντας το περιβάλλον».

Οι οριστικοί δικαιούχοι του προγράμματος θα ενημερωθούν με την αποστολή sms στο κινητό τους τηλέφωνο, αλλά και μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος https://allazosyskevi.gov.gr/, στην οποία έχουν αναρτηθεί οι οριστικοί πίνακες κατάταξης στη θέση Αποτελέσματα Αξιολόγησης.

Οι  αδυναμίες του Προγράμματος για τις επιλέξιμες αιτήσεις είναι ότι πρέπει η διαδικασία  να ολοκληρωθεί μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Οι αρμόδιοι γραφειοκράτες του ΥΠΕΝ και εισηγητές των κριτηρίων ξέχασαν ότι η περίοδος είναι καλοκαιρινή και τρέχουν οι καλοκαιρινές άδειες τόσο για το προσωπικό που εργάζεται  στις  εταιρείες λευκών συσκευών όπως και το προσωπικό μεταφοράς  και  το εξειδικευμένο  προσωπικό για την εγκατάσταση των  κλιματιστικών.

 Οι κινήσεις  του αγοραστή  και του  πωλητή:

Ο έμπορος λιανικής από τον οποίο θα προμηθευτούν οι ωφελούμενοι μία νέα επιδοτούμενη συσκευή, είναι και αυτός στον οποίον θα πρέπει να παραδώσουν την προς ανακύκλωση παλιά συσκευή τους που αντικαθιστούν. Δεν είναι δυνατό να γίνει προμήθεια νέας συσκευής από ένα εγκεκριμένο έμπορο, αλλά παράδοση της αντίστοιχης παλιάς σε άλλον (περιορισμός ενός προμηθευτή για αγορά νέας και παράδοση παλιάς συσκευής). Στην περίπτωση που ο ωφελούμενος έχει στην κατοχή του πολλαπλές επιταγές, μπορεί να κάνει τις αγορές του (για κάθε διαφορετική συσκευή/επιταγή) από τον ίδιο ή από διαφορετικούς εμπόρους λιανικής. Για κάθε μεμονωμένη συσκευή πάντως ισχύει ο προηγούμενος περιορισμός. Αφού επιλέξει προμηθευτή, ο ωφελούμενος μεταβιβάζει σε αυτόν την επιταγή που θα αξιοποιηθεί για την επιδότηση αγοράς της νέας συσκευής και παράλληλα θα συνδεθεί με την απόσυρση προς ανακύκλωση μίας παλαιάς συσκευής της ίδιας κατηγορίας.

 Ο δε προμηθευτής προχωρά στη διαδικασία προσωρινής δέσμευσης της επιταγής αυτής προς όφελός του στην ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος, καταχωρώντας:

• Το ΑΦΜ του ωφελούμενου, • Τον κωδικό της επιταγής που θα δεσμεύσει, • Κωδικό μίας χρήσης που αποστέλλεται στο πιστοποιημένο κινητό του ωφελούμενου και διασφαλίζει ότι ο τελευταίος δίνει τη συναίνεσή του για τη δέσμευση της επιταγής προς όφελος του συγκεκριμένου προμηθευτή. Εφόσον η παραπάνω διαδικασία ολοκληρωθεί επιτυχώς, πραγματοποιείται η δέσμευση της επιταγής προς όφελος του συγκεκριμένου προμηθευτή. Ο προμηθευτής θα κρατήσει την επιταγή και θα την εξαργυρώσει σε δεύτερο βήμα (αμέσως μετά τη δέσμευση ή σε μεταγενέστερο χρόνο) για να εξοφληθεί μερικώς το παραστατικό πώλησης, στο οποίο περιλαμβάνεται η επιδοτούμενη συσκευή.

Με SMS  στο κινητό του ενδιαφερόμενου.  

Στην περίπτωση επιτυχούς δέσμευσης ο ωφελούμενος λαμβάνει επίσης μήνυμα SMS στο κινητό του. Η δεσμευμένη επιταγή παραμένει σε αυτή την κατάσταση για χρονικό διάστημα 30 ημερών, εντός του οποίου αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία πώλησης καθώς και η παράδοση της παλαιάς συσκευής στον προμηθευτή. Η δέσμευση διασφαλίζει ότι στο διάστημα αυτό ο ωφελούμενος δεν μπορεί να αξιοποιήσει την ίδια επιταγή για να προβεί σε αγορά από άλλον προμηθευτή. Μετά τη δέσμευση της επιταγής, ωφελούμενος και προμηθευτής μπορούν να προχωρήσουν τόσο τη διαδικασία αγοραπωλησίας της νέας συσκευής, όσο και στην παράδοση της παλαιάς συσκευής προς ανακύκλωση. Αγορά και παράδοση προς ανακύκλωση μπορεί να πραγματοποιηθούν με οποιαδήποτε σειρά, αρκεί στο τέλος να έχουν ολοκληρωθεί και οι δύο αυτές ενέργειες για να κριθεί η συνολική διαδικασία επιτυχής.