ΕΣΠΑ: Στο 33% έφτασαν οι πληρωμές - Τί λένε Τσακίρης, Γεωργιάδης
ΕΣΠΑ
ΕΣΠΑ: Στο 33% έφτασαν οι πληρωμές - Τί λένε Τσακίρης, Γεωργιάδης
ΕΣΠΑ

Οριζόντια παράταση δόθηκε για την επιτυχή πιστοποίηση δαπανών, την ολοκλήρωση των έργων και την καταβολή της ενίσχυσης, για τη δράση του ΕΣΠΑ που αφορά στην ενίσχυση των αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών.

Συγκεκριμένα, δημοσιεύθηκε η τρίτη τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων του τομέα αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών για την υιοθέτηση συστημάτων και την παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης πληροφόρησης του επιβατικού κοινού και ηλεκτρονικού εισιτηρίου», σε συνέχεια της 2ης τροποποίησης της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επιχειρηματικών σχεδίων στη δράση, προκειμένου να δοθεί οριζόντια παράταση έως 30/06/2023 για όλα τα έργα, για την επιτυχή πιστοποίηση δαπανών, την ολοκλήρωση της διαδικασίας των έργων, την καταβολή της ενίσχυσης και την αύξηση της απορρόφησης των κονδυλίων ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 12.094.691,95 ευρώ.