Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα-HDB, για δεύτερη διαδοχική χρονιά, ανέθεσε στην εγνωσμένου κύρους εταιρεία Metron Analysis, την διενέργεια εκτεταμένης έρευνας ικανοποίησης των πελατών της.

Η έρευνα της Metron Analysis κατέδειξε ότι ο Δείκτης Ικανοποίησης πελατών αυξήθηκε στο 80% (έναντι 70% το 2021), μια σημαντική βελτίωση που αφορά στη συνολική λειτουργία της HDB, στα προϊόντα και στα μη χρηματοδοτικά εργαλεία που προσφέρει.

Οι επιχειρήσεις που χρηματοδοτήθηκαν από τα προγράμματα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας -HDB, μίλησαν για την συνολική εμπειρία τους από τα χρηματοδοτικά εργαλεία της HDB, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών, του χρόνου υλοποίησης των προγραμμάτων, τη γενικότερη συνεργασία, καθώς και τη δυνατότητα επέκτασης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων τους στο μέλλον.

Τα κεντρικά συμπεράσματα της έρευνας:

  • Το 82% (77% το 2021) πιστεύει θεωρεί πως η HDB προσφέρει περισσότερες δυνατότητες για υλοποίηση επενδυτικών στόχων σε σχέση με αντίστοιχα προγράμματα του παρελθόντος.
  • Το 82% (79% το 2021) αισθάνεται σιγουριά και ασφάλεια για το μέλλον σε περιόδους κρίσης.
  • Το 82% (77% το 2021) διαπιστώνει ταχύτητα στη διανομή πόρων.
  • Το 75% (70% το 2021) εντοπίζει σημαντικές ευκαιρίες καινοτομίας.

Επιπλέον:

  • Το 77% (71% το 2021) εκτιμά πως η διανομή των πόρων γίνεται με μεγαλύτερη διαφάνεια, ενώ το 72% (66% το 2021) πιστεύει πως χρηματοδότηση των ΜμΕ υποστηρίζεται πιο ουσιαστικά με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο κύριος τομέας επέκτασης για τις επιχειρήσεις είναι το «Περιβάλλον/πράσινη οικονομία/εξοικονόμηση ενέργειας» με 42% και ακολουθεί ο «Τουρισμός – πολιτισμός – αθλητισμός – εκπαίδευση – κοινωνία» με 35%.

Η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της HDB, Αθηνά Χατζηπέτρου δήλωσε:

  • «Είναι στρατηγική μας απόφαση και αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής μας φιλοσοφίας, να «ακούμε» την ελληνική επιχείρηση.
    Να παρακολουθούμε και να καταγράφουμε τις υπάρχουσες αλλά και τις μελλοντικές ανάγκες των επιχειρήσεων για να μπορούμε να συνεχίζουμε με διαφάνεια και αποτελεσματικότητα τη δημιουργία στοχευμένων εργαλείων για την στήριξη και ενδυνάμωση της ελληνικής επιχειρηματικότητας.
    Όπως πέρυσι έτσι και φέτος, η έρευνα αυτή καταδεικνύει πως η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα έχει γίνει πιο αποτελεσματική και ένας σταθερός συνεργάτης των ΜμΕ. Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια, με νέα δυναμική, βάζοντας τον πήχη ακόμα πιο ψηλά».

Ταυτότητα Έρευνας: Metron Analysis Δείγμα: 1483 επιχειρήσεις που έλαβαν χρηματοδότηση μέσω της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (Ιούλιος 2022).