Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τον 18ο κύκλο του προγράμματος VentureGarden στην Αθήνα. Το VentureGarden Αθήνα είναι ένας επιταχυντής επιχειρηματικών ιδεών αρχικού σταδίου (idea accelerator).

Όπως σημειώνεται σε ανακοίνωση, παρέχεται δωρεάν από το Alba Graduate Business School, Τhe American College of Greece και υλοποιείται από το Alba Hub for Entrepreneurship and Development (AHEAD), το κέντρο επιχειρηματικότητας του Alba. Το Alba υλοποιεί το VentureGarden στη Νότια Ελλάδα. Παράλληλα με την Αθήνα, διοργανώνει το VentureGarden Ηράκλειο για την ενδυνάμωση επιχειρηματιών στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης και συμπληρωματικές δράσεις σε άλλες περιοχές.

Οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να μάθουν να αξιοποιούν εργαλεία τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν σε οποιαδήποτε ιδέα εμπνευστούν. Οι συμμετέχοντες του προγράμματος που θέλουν άμεσα να υλοποιήσουν την ιδέα τους μπορούν, με βάση την προετοιμασία που έχουν κάνει στο VentureGarden, να ενταχθούν σε θερμοκοιτίδες, να αναζητήσουν χρηματοδότηση ή υποστήριξη από άλλους φορείς του οικοσυστήματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε πρόσφατη έρευνα μεταξύ αποφοίτων του προγράμματος στην Αθήνα και το Ηράκλειο καταγράφηκαν 221 νέες θέσεις εργασίας και χρηματοδότηση ύψους 2.490.000 ευρώ από το 2014. Οι συμμετέχοντες δηλώνουν σε ποσοστό 99% ότι θα σύστηναν το πρόγραμμα σε φίλους και γνωστούς.

Οι ενδιαφερόμενοι για τον νέο κύκλο του VentureGarden Αθήνα καλούνται να συμπληρώσουν την αίτησή τους στο www.venturegarden.gr έως τις 11 Σεπτεμβρίου 2022, οπότε και θα ολοκληρωθεί και η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων. Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος και θα ακολουθήσει διαδικασία αξιολόγησης για την επιλογή των υποψηφίων.

Η δωρεάν συμμετοχή στο πρόγραμμα εξασφαλίζεται από του υποστηρικτές του. Ιδρυτικός εθνικός δωρητής είναι η Ελληνική Πρωτοβουλία (The Hellenic Initiative).

Το VentureGarden ξεκινά με μια εντατική εκπαίδευση για την ανάπτυξη επιχειρηματικών ιδεών, διάρκειας 5 εβδομάδων. Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης γίνεται επιλογή των συμμετεχόντων που θα συνεχίσουν με mentoring διάρκειας 3 μηνών. Το πρόγραμμα υλοποιείται στα ελληνικά και θα πραγματοποιηθεί με φυσική παρουσία στους χώρους του Alba Graduate Business School.

Ήδη από την έναρξη του προγράμματος τον Φεβρουάριο του 2014, έχουν υποβληθεί για το VentureGarden Aθήνα περισσότερες από 1.600 αιτήσεις συμμετοχής, εκ των οποίων οι 435 επελέγησαν για να παρακολουθήσουν τους προηγούμενους κύκλους του προγράμματος σε Αθήνα. Κατά τη διάρκεια των 17 συνολικά κύκλων που έχουν υλοποιηθεί στην Αθήνα, οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν συνολικά 498 ώρες μαθημάτων. 135 εισηγητές και μέντορες έχουν προσφέρει υποστήριξη, παρέχοντας στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να μετατρέψουν την επιχειρηματική τους δημιουργικότητα σε απτά αποτελέσματα. Μέχρι και σήμερα, περισσότερες από 2.000 ώρες υποστηρικτικής καθοδήγησης έχουν προσφερθεί στους συμμετέχοντες του VentureGarden.